Chór Polskiej Pieśni Narodowej

Chór Polskiej Pieśni Narodowej jest chórem mieszanym. Działa przy Bielskim Domu Kultury od 1994 roku. Dyrygentem chóru jest Elżbieta Bilmin, a za akompaniament odpowiada Bogdan Drozdowski. W skład chóru wchodzą mieszkańcy Bielska Podlaskiego, których łączy pasja śpiewania. W repertuarze znajdują się utwory a’capella z różnych epok oraz formy wokalno-instrumentalne. Chór stanowi nieodzowny element ważnych uroczystości (państwowych i religijnych) organizowanych na terenie Bielska Podlaskiego i województwa.

W ramach swojej działalności koncertował również za granicą (Włochy, Austria, Francja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Węgry, Izrael, Jordania, Hiszpania, Portugalia).

Dorobek chóru stanowią płyty i album wydany z repertuarem pieśni żołnierskich, patriotycznych, ludowych i sakralnych.

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 102 32 38
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
email: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP