Zespół Teatralny "ANTRAKT"

Zespół Teatralny „Antrakt” działa  przy BDK od 1997 r. Jego założycielką i obecnym kierownikiem artystycznym jest dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. Członkami grupy są głównie uczniowie szkół bielskich. „Antrakt” prezentuje małe formy teatralne w języku polskim i białoruskim – są to rekonstrukcje tradycyjnych obrzędów i pieśni Białorusinów Białostocczyzny. Występuje z programami teatralnymi podczas konkursów, przeglądów i festiwali. Ponadto, członkowie biorą udział w licznych konkursach recytatorskich, często zajmując wysokie miejsca.

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 102 32 38
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
email: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP