HISTORIA

Karty z historii Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

Budynek, w którym obecnie mieści się Bielski Dom Kultury został wybudowany w 1939 roku jeszcze przed wybuchem II Wojny światowej Znajdowały się tam pomieszczenia kinowo-teatralne (przed pierwszym remontem przed sceną w kinie znajdowała się świetlicowo-rozrywkowe, biblioteka miejska z czytelnią oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi całej działalności.

W roku 1946 pomieszczenia kinowe przejął „Film Polski”, później przemianowany na Wojewódzki Zarząd Kin w Białymstoku. Pomieszczenie świetlicowe zostało przejęte przez Zakłady Roszarnicze. Dwa małe pomieszczenia obok sali - przez miejscowy radiowęzeł. Oprócz zajęć świetlicowych odbywały się tu zebrania miejscowych zakładów pracy, zabawy oraz ćwiczyła 20-osobowa orkiestra dęta.

Po przeprowadzeniu remontu 16.02.1957r. rozpoczął działalność Powiatowy Dom Kultury, którego pierwszym kierownikiem był Mikołaj Jakowiuk.

Pierwszym zespołem PDK była przejęta orkiestra dęta, którą prowadził kapelmistrz p. Małycha, a następnie p. Lipski, który rozpoczął nabór nowych jej członków i naukę gry na poszczególnych instrumentach (orkiestra dęta liczyła wtedy 40 osób).

Następnie powstał chór, który do roku 1963 liczył 82 osoby. Dyrygentem był p. Sierakowski, który jednocześnie prowadził zespół wokalno-instrumentalny. Chór w tym okresie wystąpił 46 razy, m.in. na akademiach okolicznościowych, dwa razy zajął II miejsce na konkursie chórów w Białymstoku.

Zespół wokalno-instrumentalny i satyryczny liczył 30 osób. Wystąpił łącznie 78 razy.

Zespół teatralny liczył 15 osób. Wystawił 2 sztuki:„Natałka Połtawka” w reżyserii p. Szczerbania i Jednoaktówkę w reżyserii aktora z Teatru Białostockiego.

Zespół tańca towarzyskiego liczył 8 par. Prowadził go p. Małyszko z Białegostoku.

Naukę gry na akordeonie, skrzypcach, gitarze i mandolinie prowadził p. Kening, członek orkiestry symfonicznej w Białymstoku. W zajęciach uczestniczyło 35 osób.

 Za całość prac związanych z działalnością zespołów artystycznych i instruktaż w terenie odpowiadała p. E. Szmurło.

We wrześniu 1963r. obowiązki kierownika PDK objął p. Morawski Aleksander, który w części ograniczył pracę niektórych zespołów artystycznych i założył kółka zainteresowań: fotograficzne i malarskie.

Później kierownictwo PDK objęło małżeństwo Woźniaków, które ograniczyło działalność PDK do zajęć towarzyskich, świetlicowych i wieczorków tanecznych. Kolejno przez krótki okres czasu kierownikami PDK byli: Aleksy Karpiuk, Jan Wojciuk, a od jesieni 1964 roku do m-ca sierpnia 1974r. p. Stanisław Piasecki.

W latach 1965-1974 trwał remont kapitalny budynku PDK wraz z rozbudową pomieszczeń. W okresie remontu biuro PDK mieściło się kolejno przy ul. Mickiewicza w drewnianym budynku położonym na zapleczu obecnego pawilonu handlowego naprzeciwko restauracji „Podlasianka”, a następnie w obiekcie dawnego Klasztoru Pokarmelickiego (obecnie siedziba Szkoły Muzycznej).

W m-cu wrześniu 1974r. po zakończeniu remontu kapitalnego, całkowitym przebudowaniu obiektu, przekazano go do użytku. Od m-ca września do końca grudnia 1974r. obowiązki kierownika pełniła p. Teresa Sawicka.

Dnia 1 stycznia 1975r. na stanowisko Dyrektora Powiatowego Domu Kultury powołano p. Sergiusza Łukaszuka.

Informację opracował

były kierownik PDK

Mikołaj Jakowiuk

W dniu 1 stycznia 1976r. Powiatowy Dom Kultury zmienił nazwę na Bielski Dom Kultury.

Sergiusz Łukaszuk był dyrektorem BDK do końca grudnia 2012 roku., a więc 37 lat.

Od 1 stycznia 2013r. na stanowisko Dyrektora Bielskiego Domu Kultury powołano Panią Małgorzatę Bil Jaruzelską, która zakończyła współpracę z Bielskim Domem Kultury 31.08.2017r.

Od 1.09.2017 r. dyrektorem BDK jest Elżbieta Fionik.

Rozbudowa Bielskiego Domu Kultury to długo oczekiwana i bardzo istotna inwestycja, a pozyskanie środków zewnętrznych, o które władze Bielska Podlaskiego starały się od kilku lat, było niezbędne do jej zrealizowania. 22 czerwca 2018r. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne” uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 671.047,42 zł. Ważną dla naszej społeczności inwestycję wsparły finansowo również pozostałe lokalne samorządy: Powiat Bielski i Gmina Bielsk Podlaski. Dnia 10 września 2018r. z Firmą R/S Budownictwo, która wygrała przetarg, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji pojawiło się szereg obiektywnych problemów, jednak, ostatecznie, 28.09.2020r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Rozpoczął się nowy rozdział w historii Bielskiego Domu Kultury.

Sercem BDK jest sala kinowo – teatralna. Postarano się, aby spełniała ona najlepsze standardy projektowe oraz umożliwiała odpowiednie wykorzystanie zależnie od funkcji (teatr, kino, koncerty akustyczne i z nagłośnieniem), głównie poprzez zoptymalizowany kształt widowni i kwestie akustyczne. Dzięki zrealizowanemu projektowi budowlanemu Bielsk Podlaski może poszczycić się piękną, nowoczesną placówką w centrum miasta.

16.05.2022r. Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim zmienił nazwę na Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 10 23 238
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP