Męski Zespół "KURANTY"

Męski Zespół „Kuranty” rozpoczął swą działalność w 2003 roku. Jego nazwa wzięła się od kuranta umieszczonego na miejskim ratuszu, który w dźwięczny sposób odmierza czas mieszkańcom. Kuranty są zespołem białoruskim, natomiast w jego repertuarze znajdują się także piosenki w innych językach – polskim, rosyjskim czy ukraińskim. Pierwszym kierownikiem grupy był Michał Żawrid. Chwilę później jego obowiązki przejęła Alina Kos. W tej chwili, od końcówki 2003 roku, kierownikiem artystycznym grupy jest Alina Niegierewicz. Akompaniatorami zespołu są: Jerzy Szarko i Mikołaj Sidoruk. Zespół koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą prezentując bogaty repertuar folklorystyczny oraz opierający się na poezji lokalnych twórców.

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 102 32 38
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
email: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP