KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY


  Bielski Dom Kultury w roku 2023 wszedł w posiadanie sprzętu, który w znacznym stopniu poprawił jego możliwości z zakresu tworzenia ogólnopojętych treści multimedialnych. Stało się to dzięki programowi "Konwersja cyfrowa domów kultury" w ramach "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa". Projekt zakłada doposażenie placówki w sprzęt do działań cyfrowych i on-line, a to już przekłada się na pozytywne zmiany: bogatszą ofertę kulturalną, usprawnienie działań animacyjnych i edukacyjnych, duże perspektywy rozwoju. Okres pandemii pokazał nam jak bardzo istotne w obecnym czasie jest łączenie oferty "na żywo" z online, a takie realizacje na wysokim poziomie dzięki nowemu wyposażeniu będą możliwe. Do tego dochodzi cyfrowy produkt kulturalny w postaci: programów telewizyjno-internetowych, videoblogów, relacji z koncertów, spektakli oraz innych wydarzeń kulturalnych i inicjatyw lokalnych ważnych dla społeczności regionu oraz o zasięgu ogólnopolskim. Możliwość tworzenia filmów dokumentalnych i edukacyjnych uwieczniających lokalną tradycję oraz historię, wzbogaci społeczność oraz zachęci ją do ich kultywowania.  
   
  Realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych technologii do zwiększenia potencjału edukacyjno - animacyjnego oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   
  Program "Konwersja cyfrowa domów kultury" to również cykl szkoleń dla pracowników instytucji, którzy w większości przypadków nie są obeznani z narzędziami cyfrowymi. Wyszkolenie pracowników do pracy z pozyskanym sprzętem są niezbędne do pełnego wykorzystywania jego możliwości. Przeszkolenie z zakresu projektowania oferty programowej on-line oraz nowoczesnych internetowych form realizacji takiej oferty stało się kołem napędowym do udoskonalania istniejącej oferty, ale również do powstawania pomysłów na nowe działania. Wyobraźnię rozwinęły również spotkania motywacyjne z animatorami kultury z różnych dziedzin (fotograf aktor, filmowiec, dziennikarka) korzystającymi z multimediów w swoich poczynaniach. 
   
  Szkolenia z zakresu wytwarzania obrazu i dźwięku - sposobów rejestracji obrazu i dźwięku oraz obsługi zakupionych urządzeń i programów już przydają się w pracy. Nowy sprzęt i nabyta przez pracowników wiedza są wykorzystywane poprzez nagrania wideo z wydarzeń kulturalnych (koncertów, spektakli) czy pierwsze próby transmisji on-line (z wykorzystaniem więcej niż jednej kamery / na terenie budynku BDK, jak i w plenerze). W krótkiej perspektywie czasowej BDK zamierza: rozwinąć "Pszczelą Telewizję", zorganizować warsztaty filmowe, zrealizować nagrania audio i wideo dokumentujące działalność lokalnych wykonawców. 
   
  Program pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury" to zwiększenie wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych pracowników, wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej, która będzie mogła liczniej i częściej uczestniczyć w oferowanych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez dom kultury. Przeszkolenie i wzrost kompetencji pracowników przełoży się na rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych poprzez organizację atrakcyjnych zajęć dodatkowych w domu kultury. Dodatkowo położenie Bielskiego Domu Kultury na terenie zróżnicowanym kulturowo, etnicznie i językowo może być również atutem przy działaniach na rzecz klimatyzacji w naszym kraju uchodźców z objętej wojną Ukrainie (np. integracyjne spotkania, warsztaty, nagrania programów o życiu kulturalnym i społecznym naszego miasta). 
   
  Zrewitalizowany, nowoczesny budynek Bielskiego Domu Kultury zyskał kolejne narzędzia, które zwiększy jego atrakcyjność i znaczenie na mapie miasta i regionu.