KADRA

Elżbieta Fionik

Dyrektor

e-mail: fionik@bdkbielsk.pl, tel. +48 85 730 34 14

Urszula Hołodok

Główny księgowy

Elżbieta Gerez

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

e-mail: e.gerez@bdkbielsk.pl

Mariusz Gerez

Kierownik Działu Technicznego, Inspektor BHP

e-mail: m.gerez@bdkbielsk.pl

Justyna Porzezińska

Kierownik Działu Edukacji Artystycznej

e-mail: 

Elżbieta Niczyporuk

Sekretariat

e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl, tel. 85 730 34 14Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-mail:

Anna Rolecka

Instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej

e-mail: a.rolecka@bdkbielsk.pl
          a.wieremczuk@bdkbielsk.pl 

Karolina Porzezińska 

Instruktor ds. muzycznych

e-mail: k.porzezinska@bdkbielsk.pl  

Emilia Szulc

Instruktor ds. muzyki i organizacji imprez muzycznych

e-mail: e.szulc@bdkbielsk.pl

Anna Grygoruk

Instruktor ds. teatru

e-mail: a.grygoruk@bdkbielsk.pl

Artur Żukowski

Instruktor ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych

Instruktor ds. literackich

e-mail: 

Piotr Kozłowski

Instruktor ds. arteterapii

e-mail: p.kozlowski@bdkbielsk.pl

Jakub Włostowski 

Realizator dźwięku 

e-mail: wlostowski@bdkbielsk.pl

Igor Fita 

Specjalista ds. obsługi technicznej

e-mail: i.fita@bdkbielsk.pl

Piotr Łozowik

Operator Kina 

e-mail: piotrlozowik@bdkbielsk.pl

Marek Włodzimirow

Operator Kina


Katarzyna Popławska

Sprzątaczka

Jolanta Mortel

Pracownik gospodarczy


Irena Karpiuk 

 Portier


Janusz Niewiński

Konserwator

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 10 23 238
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP