Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca "RANOK"

Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” działa przy Bielskim Domu Kultury od 1995r. Kierownikiem zespołu, od początku jego istnienia, jest Elżbieta Tomczuk. Za choreografię odpowiada Borys Buń, zaś za akompaniament Piotr Ostaszewski. Członkami zespołu są głównie uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. „Ranok” inspiruje się prastarymi pieśniami i tańcami, które przedstawia w nowy sposób. Jest uznawany za jedną z głównych grup Związku Ukraińców Podlasia. Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” wielokrotnie brał udział i otrzymywał nagrody w regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i festiwalach, w tym: na Ukrainie, Słowacji, w Rumunii, Belgii i Francji. Zespół wydał kasetę z nagraniami pieśni oraz wiele płyt CD.

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543 102 32 38
Nr konta: 27 8063 0001 0070 0706 5846 0002

tel. 85 730 34 14
email: sekretariat@bdkbielsk.pl
Dyrektor: fionik@bdkbielsk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP