Zespół Teatralny „Antrakt”

Zespół Teatralny „Antrakt” działa  przy BDK od 1997 r. Jego założycielką i obecnym kierownikiem artystycznym jest dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. Członkami grupy są głównie uczniowie szkół bielskich. „Antrakt” prezentuje małe formy teatralne w języku polskim i białoruskim – są to rekonstrukcje tradycyjnych obrzędów i pieśni Białorusinów Białostocczyzny. Występuje z programami teatralnymi podczas konkursów, przeglądów i festiwali. Ponadto, członkowie biorą udział w licznych konkursach recytatorskich, często zajmując wysokie miejsca.

Skip to content