XIV Spotkanie z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej – Konkurs

„Hncyce BocKpecmHH BOCKpecH gymH Hama”

XIV Edycja

Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w

XIV Edycji

Spotkania z poezją i prozą religijną
o tematyce paschalnej

Cele konkursu:

 • odkrycie piękna prawosławnej poezji i prozy o tematyce paschalnej,
 • rozwijanie zainteresowań poezją i prozą religijną,
 • poznawanie Boga poprzez piękno słowa,
 • zachęcanie do poznawanie i upowszechniania tematyki paschalnej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • szerzenie kultury języka, piękna żywego słowa.

 

Uczestnicy konkursu

 • uczestnikiem może być każdy przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej z powiatu bielskiego w 5 kategoriach wiekowych:
 • przedszkolnej
 • klas I-III szkoły podstawowej
 • klas IV-VI szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • szkół ponadgimnazjalnych Warunki uczestnictwa:
 • każdy uczestnik powinien przygotować i zaprezentować wiersz lub fragment prozy o tematyce związanej z okresem paschalnym.

Wymagania konkursu:

 • uczestnik powinien zaprezentować wiersz lub prozę w języku słowiańskim (polskim, białoruskim, rosyjskim, ukraińskim).

Termin zgłoszenia i miejsce konkursu:

 • termin zgłoszenia do 05.2021r. (proszęprzestrzegać terminu-jest to konieczne ze względów organizacyjnych)
 • opiekun wypełnia kartę zgłoszenia uczestników zaakceptowaną przez dyrektora szkoły, odsyła na adres pocztowy bądź elektronicznie:

Stowarzyszenie Prawosławne      E-Mail: info@warmbud. com.pl

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Telefon:

Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim 510 149 028 ul. Mickiewicza 36A         515 291 305

17-100 Bielsk Podlaski z dopiskiem „ Konkurs ”

 • spotkanie z prozą i poezją odbędzie się 05.2021r. w Bielskim Domu Kultury, ul. 3 Maja 2 o godz,9:00

UWAGA: Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię prezentowanego utworu

Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału w spotkaniu.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Prawosławne, Bielski Dom Kultury

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego 17-100 Bielsk Podlaski Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 2

Koordynator: mgr Irena Jarocewicz Mariusz Warszycki

karta zgłoszeniowa XIV Edycja

Może Ci się również spodoba

Skip to content