RODZINNY KONKURS LITERACKI „ ZIMOWE WIERSZOWANIE”

RODZINNY KONKURS LITERACKI „ ZIMOWE WIERSZOWANIE”

Ogłaszamy „ZIMOWE WIERSZOWANIE „, czyli miejski  konkurs na  rodzinny, zimowy wiersz!

Za oknem zimy brak.  Zatem oddajmy jej klimat i obraz na papierze !

ZIMOWE WIERSZOWANIE”- tak nazywa się I edycja niniejszego konkursu, skierowana jest do wszystkich miłośników poezji . Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Życzymy powodzenia! Niech… wena twórcza będzie z Wami.”

Regulamin konkursu

I EDYCJA
„ZIMOWEGO WIERSZOWANIA ”
– miejski rodzinny  konkurs na zimowy  wiersz
Organizator: Bielski Dom Kultury

Regulamin
I. Cele konkursu:
v zaproszenie do rozwijania wyobraźni i wrażliwości literackiej,
v propagowanie aktywności pisarskiej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych,
v kształtowanie postawy odważnego dzielenia się własną twórczością.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. „Zimowe Wierszowanie ” to konkurs adresowany do rodzin
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie autorskiego, dotąd niepublikowanego wiersza o tematyce zimowej
na adres organizatora – Bielski Dom Kultury 17-100 Bielsk Podlaski ,ul. 3-go Maja 2

lub dostarczyć go bezpośrednio do sekretariatu BDK do dnia 2.02.2022r.

Prace należy stworzyć rodzinne z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.

a) Do autora pracy konkursowej należy wybór rodzaju wiersza, jak również nadanie utworowi charakteru „zimowej opowieści” w dowolny sposób. Organizatorzy zapraszają do twórczej inwencji własnej.

b) Wydruk pracy konkursowej należy dostarczyć  w dwóch podpisanych egzemplarzach. Utwór winien być opisany w następujący sposób: imiona i nazwiska autorów (stopień pokrewieństwa: dziadek, babcia. mama ,tata brat, siostra itp. )  dokładny adres .

c) Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman, wielkość: 12; interlinia: 1,5. Bez limitu znaków. Może być również napisany odręcznie .

d) Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych (np. w celu publikacji). Organizator ma również prawo do użycia wizerunku autora oraz jego danych osobowych w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody.

e) Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DZ. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883).

f) Oprócz tekstów wierszy uczestnicy konkursu są zobowiązani do podpisania stosownych dokumentów RODO do pobrania ze strony www.bdkbielsk.pl w zakładce konkursy ,festiwale.

III  Jury konkursu oraz nagrody:
Organizator konkursu powoła jury, które oceni nadesłane wiersze . Jury planuje przyznać I, II, III miejsce oraz w razie uznania – wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe. O wynikach konkursu i uroczystym jego podsumowaniu oraz wręczeniu nagród organizator powiadomi nagrodzonych telefonicznie lub e-mailowo. Wyniki konkursu będą również opublikowane na stronie placówki: www.bdkbielsk.pl.

 

Karta zgłoszenia                                           Oświadczenia uczestników

Może Ci się również spodoba

Skip to content