Męski Zespół „Kuranty”

Męski Zespół „Kuranty” rozpoczął swą działalność w 2003 roku. Jego nazwa wzięła się od kuranta umieszczonego na miejskim ratuszu, który w dźwięczny sposób odmierza czas mieszkańcom. Kuranty są zespołem białoruskim, natomiast w jego repertuarze znajdują się także piosenki w innych językach – polskim, rosyjskim czy ukraińskim. Pierwszym kierownikiem grupy był Michał Żawrid. Chwilę później jego obowiązki przejęła Alina Kos. W tej chwili, od końcówki 2003 roku, kierownikiem artystycznym grupy jest Alina Niegierewicz. Akompaniatorami zespołu są: Jerzy Szarko i Mikołaj Sidoruk. Zespół koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą prezentując bogaty repertuar folklorystyczny oraz opierający się na poezji lokalnych twórców.

Skip to content