KADRA BDK

Elżbieta Fionik

Dyrektor

e-mail: fionik@bdkbielsk.pl, tel. +48 85 730 34 14


Agnieszka Janiel
Główny Księgowy

e-mail: a.janiel@bdkbielsk.pl

Elżbieta Niczyporuk
Sekretarka

e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
tel. 85 730 34 14

Elżbieta Gerez
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

e-mail: e.gerez@bdkbielsk.pl

Piotr Wawulski
Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-mail: p.wawulski@bdkbielsk.pl

Mariusz Gerez
Kierownik Działu Technicznego, Inspektor BHP

e-mail: m.gerez@bdkbielsk.pl

Igor Fita
Specjalista ds. obsługi technicznej

e-mail: i.fita@bdkbielsk.pl

Jakub Włostowski
Realizator dźwięku

e-mail: wlostowski@bdkbielsk.pl

Marek Włodzimirow
Operator kina

e-mail: marekwlodzimirow@gmail.com

Maria Babulewicz
Kierownik Działu Edukacji Artystycznej

e-mail: babulewicz@bdkbielsk.pl

Justyna Porzezińska
Instruktor ds. muzyki i organizacji imprez muzycznych

e-mail: fart38@wp.pl

Janina Halina Plutowicz

Instruktor ds. literackich

e-mail:

Artur Żukowski
Instruktor ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych

e-mail: pubblues@wp.pl

Piotr Kozłowski
Instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej

e-mail: p.kozlowski@bdkbielsk.pl

Karolina Porzezińska
Instruktor ds. muzycznych

e-mail: fart38@wp.pl

Emilia Szulc
Instruktor ds. teatru i arteterapii

e-mail:

Skip to content