Chór Polskiej Pieśni Narodowej

Chór Polskiej Pieśni Narodowej jest chórem mieszanym. Działa przy Bielskim Domu Kultury od 1994 roku. Dyrygentem chóru jest Elżbieta Bilmin, a za akompaniament odpowiada Bogdan Drozdowski.  W skład chóru wchodzą mieszkańcy Bielska Podlaskiego, których łączy pasja śpiewania. W repertuarze  znajdują się utwory a’capella z różnych epok oraz formy wokalno-instrumentalne. Chór stanowi nieodzowny element ważnych uroczystości (państwowych i religijnych) organizowanych na terenie Bielska Podlaskiego i województwa.

W ramach swojej działalności koncertował również za granicą (Włochy, Austria, Francja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Węgry, Izrael, Jordania, Hiszpania, Portugalia).

Dorobek chóru stanowią płyty i album wydany z repertuarem pieśni żołnierskich, patriotycznych, ludowych i sakralnych.

Skip to content