Koło poetyckie

Koło Poetyckie zostało założone w połowie stycznia 2021 r. Zrzesza ono grupę seniorów interesujących się literaturą, a w szczególności poezją. Opiekunem koła jest  Andrzej Salnikow. Spotkania prowadzone są w formie warsztatowej. Uczestnicy koła poznają tajniki pisania recenzji, opowiadań, esejów, wierszy. Na spotkaniach poszerzana jest także wiedza z zakresu historii literatury. Członkowie koła są twórcami wielu tomików poetyckich oraz tekstów, na podstawie których powstają przedstawienia czy montaże słowno-muzyczne.

Skip to content