LITERACKIE

Ц Э Н Т Р А Л Ь Н Ы Я   Э Л І М І Н А Ц Ы І

48 дэкламатарскага конкурсу

„ Р О Д Н А Е   С Л О В А ”

22.03.2019 г. – Бельск-Падляшскі

 

KATEGORIA PRZEDSZKOLNA

 1. Ніколя Галадок – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  „Стары певень” – Міхаiл Стэльмах
 2. Ксэня Граматовіч – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  „Жук і слімак” – Максім Танк
 3. Дамініка Мартынюк – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  – „Маці і Янка” – Мікола Чарняўскі
 4. Іаанна Бароўская – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  – „Торт для матулі” – Авяр’ян Дзеружынскі
 5. Юліян Гаўрылюк – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Бельску-Падляшскім
  „Бегемоцік” – Алег Старынчык
 6. Магдаліна Таранта – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Бельску-Падляшскім
  „Матуля”
 7. Патрык Зубрыцкі Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Ладкі” – Іван Муравейка
 8. Анастазія Франкоўская Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Фантазёр” – Генадзь Аўласенка
 9. Юлія Раманюк Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Пра вожыка, які змайстраваў веласіпед” – Генадзь Аўласенка
 10. Якуб Бірылка Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Дзеці” – Артур Вольскі
 11. Якуб Лясота – Прадшколле н-р 2 у Гайнаўцы „Якуб і зуб” – Уладзімір Мацвеенка
 12. Антоні Ігнацюк Прадшколле н-р 2 у Гайнаўцы – „Алежак і арэшак” – Алег Старынчык
 13. Нікаліна Баркоўская Непублічная ПШ y Арэшкаве „Ласы на каўбасы” – Уладзімір Мацвеенка
 14. Марыя Галёнка – Прадшколле н-р 3 у Гайнаўцы – „Пракалоў камарык ножку” – Станіслаў Шушкевіч
 15. Дам’ян Латкоўскі – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Верабейка” – Станіслаў Шушкевіч
 16. Дамініка Сцепанюк – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Соня” – Уладзімір Сіўчыкaў
 17. Матэвуш Валянцей – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Твая праўда, Невідзімка” – Ніна Галіноўская
 18. Кляменс Латышонак – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Драпежнік” – Андрэй Хадановіч
 19. Анастазія Цыркун – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Я хачу мець брата” – Віктар Швед
 20. Лейсан Лепай – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Мой рыжы Бім” – Эдзі Агняцвет
 21. Вераніка Марко – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Наша дзеўчына Палiна” – Алег Старынчык

KATEGORIA KL. I-III

 1. Эва Дружба – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Мышка” – Сяргей Грахоўскі
 2. Пётр Вардэцкі – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Лясная вечарынка” – Станіслаў Шушкевіч
 3. Анна Харытановіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Прыгода” – Мікола Маляўка
 4. Павел Антыпюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „На рыбалку кот пайшоў”
 5. Барташ Дамянюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Я сам”
 6. Зофія Драздоўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Кросны” – Ларыса Геніюш
 7. Зузанна Міранкевіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Як унук дзеду дапамог” – Уладзімір Дубоўка
 8. Якуб Белаказовіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Сядзіць цвіркун на прыпечку” – Станіслаў Шушкевіч
 9. Таіса Фіёнік – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Дамавік” – Алена Церашкова
 10. Вольга Пятрышык – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Зайчык і горка” – В. Іпатова
 11. Мацвей Андрэеў – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Як правільна шукаць пальчаткі” – Андрэй Хадановіч
 12. Аляксандра Савіцкая – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Капялюш” – Андрэй Хадановіч
 13. Таіса Кучынская – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Ай! Не буду! Не хачу!” – Рыгор Барадулін
 14. Іаанна Кудэрская – ПШ у Аўгустове „Хітруха” – Леў Парэмскі
 15. Патрык Мінкевіч – ПШ у Аўгустове „Верабейчык” – Янка Купала
 16. Паўліна Аксянцюк – ПШ у Аўгустове „Ветлівыя суседзі” – Сяргей Грахоўскі
 17. Якуб Філіманюк – ПШ у Аўгустове „Пакатаўся...” – Васіль Зуёнак
 18. Антаніна Карпюк ПШ у Нараўцы „Курка і дзяўчынка” – Авяр'ян Дзеружынскі
 19. Зофія Супранюк ПШ у Чыжах „Яблык” – Юрась Свірка
 20. Мая Шпілька ПШ у Чыжах „Каляровыя алоўкі” – Пятрусь Макаль
 21. Уршуля Петручук Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Хворы коцік” – Міра Лукша
 22. Давід Сурэль Непублічная ПШ y Арэшкаве „Жук” – Ян Бжэхва
 23. Марыя Канеўская – ПШ у Дубінах – „Урок і каток” – Віктар Швед
 24. Анна Ляшчынская ПШ н-р 1 у Гайнаўцы „Зосіны сакрэты” – Эдзі Агняцвет
 25. Ганна Баўтрамюк ПШ н-р 1 у Гайнаўцы „Працавітая дачушка” – Віктар Швед
 26. Каліна Якімюк ПШ н-р 2 у Гайнаўцы „Камарыкі” – Наталля Каліцька
 27. Міхал Зайкоўскі ПШ н-р 2 у Гайнаўцы „Спрэчкі” – Андрэй Хадановіч
 28. Шыман Юшчук ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Як мурлыку ашукалі” – Віктар Гардзей
 29. Аляксандра Монах ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Пракалоў камарык ножку” – Станіслаў Шушкевіч
 30. Магдаліна Кендысь ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Рэпка” – аўтар невядомы
 31. Малгажата Паплаўская – НПШ y Залуках – „Дзед Мікіта” – Ларыса Генюш
 32. Аксана Кулік – ПШ н-р 1 у Беластоку – „Схавала цацкі” – Пятрусь Макаль
 33. Кацярына Крук – ПШ н-р 4 у Беластоку – „Спрэчкі” – Андрэй Хадановіч
 34. Юлія Алексяюк – ПШ н-р 4 у Беластоку – „Коцік” – Артур Вольскі
 35. Дарыя Пятроўская – ПШ н-р 4 у Беластоку – „Лічылка” – Іван Муравейка
 36. Дамініка Лепай – ПШ н-р 4 у Беластоку – „Адкіньце ўсё - і смутак і жальбу” – Кастусь Кірэенка
 37. Якуб Байгуз – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Я – памочнік” – Мікола Чарняўскі
 38. Мікалай Корх – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Бусел” – Ларыса Генюш
 39. Габрыель Якімюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Чаму крычыць варона” – Людміла Воранава

 

KATEGORIA KL. IV-VI

 1. Ніна Белавежац – ПШ н-р 4 у Беластоку – „Па-над белым пухам вішняў” – Максім Багдановіч
 2. Каліса Пятроўская – ПШ н-р 4 у Беластоку – (без загалоўка) – Людміла Рублеўская
 3. Лілія Пазняк – ПШ у Шудзялове – „Шпачыны канфуз” – Эдуард Валасевіч
 4. Агата Пуцілоўская – ПШ у Бабіках – Слуцкія ткачыхі” – Максім Багдановіч
 5. Кацярына Радаль – НПШ y Залуках – „Сумная казка” – Ларыса Генюш
 6. Крыст’ян Майсак – НПШ y Залуках – „Бусел” – Ларыса Генюш
 7. Аляксандра Кузьма – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Ікона” – Анна Бяляўская
 8. Лукаш Хіліманюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Партрэт” – Вaсіль Вітка
 9. Марына Місяюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Соня” – Уладзімір Сіўчыкаў
 10. Матэвуш Бонда – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Саўка за сталом” – Эдзі Агняцвет
 11. Анна Іванюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Родная мова” – Пімен Панчанка
 12. Агата Харкевіч – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Зямля з блакітнымі вачамі” – Эдзі Агняцвет
 13. Мікалай Абрамюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Мудрасць і хітрасць” – Валянцін Лукша
 14. Ян Васільчык ПШ у Нараўцы „Адкажы” – Ніл Гілевіч
 15. Вікторыя Анішчук ПШ у Чыжах Балбатуха Міла” – Авяр’ян Дзеружынскі
 16. Алівія Жэпка Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Хату будзе воўк будаваць” – Васіль Зуёнак
 17. Наталля Карчэўская Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Жабрак і шчасце” – Валянцін Лукша
 18. Марыя Валосік Школьна-прадшкольны комплекс у Белавежы „Маці” – Зоя Майстровіч
 19. Габрыеля Раманюк ПШ н-р 1 у Гайнаўцы „Не адцураюся ніколі” – Лёля Багдановіч
 20. Анна Мароз ПШ н-р 2 у Гайнаўцы „Дзеці” – Артур Вольскі
 21. Вераніка Герасімюк ПШ н-р 3 у Гайнаўцы „Казачка пра зязюлю” – Таццяна Дзям’янава
 22. Зузаннна Франкоўская ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Буслава шапка” – Артур Вольскі
 23. Юліян Раманюк – ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Як Цімох абедаў” – Алесь Бадак
 24. Габрыель Пах – ПШ з ДНБМ у Орлі – „І чаму я халасцяк?” – Генадзь Кляўко
 25. Арыяна Стручык – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Дзеці” – Артур Вольскі
 26. Ганна Куколка – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Хлопчык і певень” – Андрэй Алексаднровіч
 27. Аляксандр Краўчук – ПШ у Аўгустове „Ці хадзіў у ботах кот?” – Мікола Чарняўскі
 28. Юліян Красоўскі – ПШ у Аўгустове – „Дуб і грыб” – Ніна Тарас
 29. Наталля Васілюк – ПШ у Аўгустове – „Зязюлька” – Мікола Чарняўскі
 30. Якуб Анішчук – ПШ у Аўгустове – „Жук і слімак” – Максім Танк
 31. Іаанна Свідэрская – Непублічная ПШ н-р 1 у Бельску-Падляшскім – „Дзве кумы” – Рыгор Барадулін
 32. Рафал Мароз – Непублічная ПШ н-р 1 у Бельску-Падляшскім – „Дзед і баба” – Рыгор Барадулін
 33. Мікалай Троц – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Наша мова” – Ларыса Геніюш
 34. Дамініка Бобаль – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Як ні старацца” – Наталля Арсеннева
 35. Шыман Праневіцкі – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Беларус” – Васіль Жуковіч
 36. Юлія Сeльвесюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Конік і варона” – Уладзімір Карызна
 37. Аляксандра Кобусь – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Магутны Божа” – Таццяна Дземянава
 38. Юлія Кур’яновіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Родная мова” – Васіль Жуковіч
 39. Барташ Міхноўскі – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Андрэйка – сябар мой” – Іван Муравейка
 40. Аляксандра Асіпюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Смеласць і страх” – Іван Муравейка
 41. Дарыя Лажэцкая – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Так хоча сэрца” – А. Кузнечык
 42. Таццяна Сахарчук – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Смелы кот” – Уладзімір Корбан
 43. Мартына Гэраз – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Певень і злоснік” – Іван Муравейка

 

KATEGORIA  КL. VII-VIII i KL. III GIMNAZJUM

 1. Матэвуш Валянтовіч – ПШ у Бабіках – Пра дзеда і ўнука” – Уладзімір Дубоўка
 2. Эмілія Каранкевіч – НПШ y Залуках – „Кросны” – Ларыса Генюш
 3. Іван Карсунскі – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Бычок і козачка” – Алег Старынчык
 4. Анджаліка Шпаковіч Школьна-прадшкольны комплекс у Белавежы „Вераб’і” – Зоя Майстровіч
 5. Тамаш Харкевіч ПШ у Нараўцы „Калі бываю я з табою” – Дзмітры Шатыловіч
 6. Марак Кутузаў Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Певень – чырвоны грэбень” – Валянцін Лукша
 7. Уладыслаў Кутузаў Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Прыкметы” – Юрка Геніюш
 8. Анна Рушук ПШ у Навакорніне „Вясна” – Ларыса Геніюш
 9. Юлія Ахрымюк ПШ у Чыжах „Неахайнік Сет” – Хачык Рачан
 10. Мартына Белавежац ПШ у Чыжах „Воўк і ліс” – Казімір Камейка
 11. Марыюш Краськa Непублічная ПШ y Арэшкаве „Дарагая матуля мая” – Віктар Худавец
 12. Наталля Ніканюк Непублічная ПШ y Арэшкаве „Адзіноцтва” – Мікалай Кот
 13. Барташ Яканюк – ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Каханне і цёшча” – Мікола Вяршынін
 14. Малгажата Галёнка КШ з ДНБМ у Гайнаўцы „Пляткаркі” – Мікалай Чарняўскі
 15. Якуб Казімірук КШ з ДНБМ у Гайнаўцы „Пакутуем, бо адчуваем душою...” – Юрка Буйнюк
 16. Зофія Філіпюк – ПШ н-р 3 у Гайнаўцы „Балада” – Алесь Зарыцкі (паводле „Свіцязянкі” Адама Міцкевіча)
 17. Паўліна Дзмітрук ПШ н-р 3 у Гайнаўцы „Не верце, што падаюць зоры” – Ніна Радзівончык
 18. Мартына Кердалевіч ПШ н-р 3 у Гайнаўцы „Гаспадарлівы мяшок” – Аліна Церашкова
 19. Гжэгaж Зінкевіч – ПШ у Аўгустове – „Паклон хлебу” – Максім Танк
 20. Дам’ян Дмітрук – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Раманс” – Максім Багдановіч
 21. Дарыя Нестaрук – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Мая вёска” – Мікалай Варанецкі
 22. Давід Дзікоўскі – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Трэба дома бываць часцей” – Рыгор Барадулін
 23. Таццяна Цесноўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Родная мова” – Генадзь Пашкоў
 24. Анеля Хмур – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Белай слонкаю гнездзіцца слова” – Яўгенія Янішчыц
 25. Паўліна Ёдла – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Памутленыя вочы ў тузе” – Ларыса Геніюш
 26. Дарыя Ёдла – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Полацк”
 27. Зузання Пятроўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Ты вучыла мяне” – Яўгенія Янішчыц
 28. Вікторыя Гаць – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Жыровіцы” – Ларыса Геніюш

 

 

 

 

 

Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі,

фінансавай падтрымцы Маршалкоўскай управы Падляшскага ваяводства,

а таксама дафінансаванню з бюджэта горада Беластока