LITERACKIE

Protokół z posiedzenia jury

Eliminacji Miejskich

XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego  „Baje, bajki, bajeczki”

które odbyły się w Bielskim Domu Kultury dnia 12.04.2019 r.

Komisja w składzie:

  1. Magdalena Kruszyńska - Sosnowska
  2. Janina Plutowicz
  3. Justyna Porzezińska

po przesłuchaniu 29 recytatorów w kategorii klas I-IV i 10 wykonawców w kategorii klas V-VIII

p o s t a n o w i ł a:

W kategorii klas I – IV:

Trzy równorzędne I Nagrody przyznano:

Zofii Drozdowskiej, Nikoli Leoniuk i Zuzannie Mironkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB                   im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

II miejsce przyznano:

Juliannie Szczykowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Bartoszowi Demianiukowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Jakubowi Krzyworzeka ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

III miejsce:

Dominice Ostaszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Aleksandrze Wojcieszuk  i Annie Charytonowicz z SP nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podl.

Wyróżnienia przyznano:

Piotrowi Wardeckiemu,  Martynie Gerez i Ninie Niczyporuk  ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB                                   

  1. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

oraz Taisie Fionik z Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

W kategorii  klas V – VIII:

Jury postanowiło przyznać  dwie równorzędne I Nagrody:

Eliaszowi  Fionikowi  z Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

Mikołajowi Trocowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Jury przyznało również dwa wyróżnienia.

Otrzymują je: Gabriela Górska i Emilia Zuzanna Korolko ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Zdobywców  I Nagród  zakwalifikowano  na Eliminacje Wojewódzkie, które odbędą się dnia 17.05.2019  r. w Białymstoku.

Na tym protokół zakończono.