LITERACKIE
W godz. 10,00 - 16,00

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo 2018r.”
Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizator:
Bielski Dom Kultury
Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Marszałka Województwa Podlaskiego