FOTOGRAFICZNE

26.09.2018 – Podsumowanie Konkursu Fotograficznego „Wakacje z aparatem”

Konkurs Fotograficzny pn. „Wakacje z aparatem” realizowany był w ramach projektu „Bielski Dom  z Eko-Kulturą – cykl imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 116 zdjęć wykonanych przez dzieci i młodzież bielskich szkół. W kategorii szkół podstawowych przyznano I miejsce Damianowi Korniluk ze SP Nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza, II miejsce – Jakubowi Olszańskiemu ze SP Nr 5 im. Szarych Szeregów, a III miejsce – Sandrze Januszewskiej ze SP Nr 4 im A. Mickiewicza. Ponadto przyznano 24 wyróżnienia. W kategorii Gimnazja wyróżnienie otrzymała Kamila Tyszkiewicz ze SP Nr 4 im. A.Mickiewicza. Laureatom i uczestnikom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez WFOŚ w Białymstoku, Bielski Dom Kultury  i współorganizatora konkursu Koło Wędkarskie „SUM”. Uroczystości towarzyszyła wystawa wszystkich nadesłanych na konkurs prac.