FOTOGRAFICZNE „Podpatrzone zimą, wiosną, latem – po Podlasiu z aparatem”, pod taką nazwą odbyła się kolejna edycja  konkursu fotograficznego, którego podsumowanie miało miejsce 23 października 2017 r w Bielskim Domu Kultury.  Adresatami konkursu były dzieci i młodzież   szkół podstawowych i gimnazjów.  Zebranych gości powitała dyrektor BDK Pani Elżbieta Fionik. Na spotkanie przybyli laureaci konkursu wraz z opiekunami,  prezes Koła Wędkarskiego „SUM” Pan Jerzy Goroszkiewicz. Pana Burmistrza reprezentowała Pani Agnieszka Siergiej.

Organizatorzy  tegoż przedsięwzięcia Bielski Dom Kultury i Koło Wędkarskie „SUM” przyznali w kat. szkół podstawowych,  I, II, III miejsce oraz 5 wyróżnień ( uczniom SP Nr 3 z DNJB im. J.Kostycewicza).  W kat. gimnazja, I miejsce przyznano  Gabrieli Jakubowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe  dyplomy, nagrody rzeczowe oraz puchary ufundowane przez organizatorów. Na koniec spotkania – słodki poczęstunek. Podsumowaniu uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna, którą można oglądać na przełomie października i listopada w Bielskim Domu Kultury.

Relacja foto z Facebooka

Protokół z posiedzenia komisji

Konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej

„Podpatrzone zimą, wiosną, latem po Podlasiu z aparatem”

Komisja w składzie:

  1. Jerzy Goroszkiewicz - przewodniczący
  2. Maria Babulewicz
  3. Jarosław Laszuk
  4. Mariusz Gerez

po obejrzeniu 50 zdjęć przesłanych przez dzieci i młodzież z bielskich szkół

postanowiła przyznać :

w kat. szkół podstawowych:

I – Miejsce   dla      Mateusza Bura ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza

w Bielsku Podlaskim

II – Miejsce dla       Dawida Bura ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza
w Bielsku Podlaskim

III – Miejsce dla     Zosi Drozdowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza
w  Bielsku Podlaskim

Wyróżnienia:   Antoniemu Truszkowskiemu, Anastazji Karczewskiej, Oldze Pietryszyk, Gabrielowi Giersimiukowi, Michałowi Wawrzeniukowi ze Szkoły

Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

w kat. gimnazja:

I – Miejsce   dla  Gabrieli Jakubowicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim