MUZYCZNE

XXI Edycja Konkursu Recytatorskiego pn. „Trójgłos poetycki” zostaje wstępnie przesunięta na 25 i 26 listopada 2020r.

Informacja nt. zajęć:

Zajęcia plastyczne - odwołane z powodu choroby instruktora - Pierwsze planowane na 01 grudnia 2020r.

Zajęcia muzyczne - odbywają się zgodnie z grafikiem

Zajęcia taneczne - odbywają się zgodnie z grafikiem


INFORMUJEMY IŻ KONTAKT TELEFONICZNY Z BIELSKIM DOMEM KULTURY JEST OBECNIE MOŻLIWY POD TYMCZASOWYM NR TELEFONU: 85 679 62 12