PROJEKTY
Z przyjemnością informujemy, iż projekt Bielskiego Domu Kultury pn. „Pociąg kulturalny – Przystanek Bielsk Podlaski” znalazł się na liście Beneficjentów Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + INICJATYWY LOKALNE 2016.

Dzięki dotacji NCK, zaangażowaniu pracowników BDK i mieszkańców Bielska Podlaskiego chcemy zdiagnozować zasoby, potencjał oraz oczekiwania i potrzeby kulturalne lokalnej społeczności. W ramach zadania organizowane będą spotkania focusowe z przedstawicielami społeczeństwa bielskiego – pn.„Pogadajmy o kulturze”, akcja informacyjna oraz badanie ankietowe – a wszystko po to, by wspólnie z Państwem móc przebudować i uzupełnić ofertę Bielskiego Domu Kultury o działania tworzone przez mieszkańców i wynikające z ich potrzeb. Wynikiem badań będzie opracowanie diagnozy oraz ogłoszenie konkursu na najciekawsze inicjatywy lokalne – dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Najbardziej kreatywne pomysły na działania kulturalne (min. 4) zostaną zrealizowane, być może na stałe wpiszą się w kalendarz imprez Bielskiego Domu Kultury. Na realizację inicjatyw dostępna będzie ogólna pula 23.000,-zł Zapraszamy zatem do „podróży kulturalnym pociągiem”, dzielenia się pomysłami i potrzebami kulturalnymi, „doczepiania kolejnych wagonów do oferty BDK”, jak również do zachęcania i zainteresowania projektem osób i grup mających pomysły i potencjał twórczy by działać z nami kulturalnie.

Chcesz mieć wpływ na kształt oferty kulturalnej naszego miasta?

Masz pomysł na działania kulturalne?

Znasz ludzi z potencjałem?

WSIĄDŹ DO POCIĄGU - ZAPRASZAMY

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Bielskim Domem Kultury:

85 730 34 14, 505 807 785, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy plan działania i harmonorgam – już wkrótce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Pociąg kulturalny – Przystanek Bielsk Podlaski” – to projekt Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, który zostanie zrealizowany w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + INICJATYWY LOKALNE 2016.

 Celem jego realizacji jest wzmocnienie zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

 Realizacja zadania zakłada 2 etapy:

I. 15.02 – 30.06.2016r.

- przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców miasta

- opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie

 z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających – ogłoszenie konkursu

- wybór od 4 do 7 różnorodnych inicjatyw kulturalnych, podanie do publicznej wiadomości uzasadnienia wyboru

- stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu.

II. 31.07 – 21.11.2016r.

- Realizacja wspólnie z autorami zwycięskich projektów.

 Dzięki dotacji NCK, zaangażowaniu pracowników BDK i mieszkańców Bielska Podlaskiego chcemy zdiagnozować zasoby, potencjał oraz oczekiwania i potrzeby kulturalne lokalnej społeczności.

 W ramach zadania organizowane będą spotkania focusowe z przedstawicielami społeczeństwa bielskiego – pn.„Pogadajmy o kulturze”, akcja informacyjna oraz badanie ankietowe – a wszystko po to, by wspólnie z Państwem móc przebudować i uzupełnić ofertę Bielskiego Domu Kultury o działania tworzone przez mieszkańców i wynikające z ich potrzeb. Wynikiem badań będzie opracowanie diagnozy oraz ogłoszenie konkursu na najciekawsze inicjatywy lokalne – dla osób indywidualnych

 i grup nieformalnych. Najbardziej kreatywne pomysły na działania kulturalne (min. 4) zostaną zrealizowane, być może na stałe wpiszą się w kalendarz imprez Bielskiego Domu Kultury. Na realizację inicjatyw dostępna będzie ogólna pula 23.000,-zł

Zapraszamy zatem do „podróży kulturalnym pociągiem”, dzielenia się pomysłami i potrzebami kulturalnymi, „doczepiania kolejnych wagonów do oferty BDK”, jak również do zachęcania

 i zainteresowania projektem osób i grup mających pomysły i potencjał twórczy by działać z nami kulturalnie.

 WSIĄDŹ DO POCIĄGU - ZAPRASZAMY

 Zainteresowanych prosimy o kontakt z Bielskim Domem Kultury: Tel. 85 730 34 14, 505 807 785,

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizacja I Etapu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ogłoszenie konkursu na inicjatywy lokalne
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
" Co można robić w domu kultury"
- przedstawienie raportu z badań potrzeb, zasobów i potencjału kulturowego Bielszczan


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMYSŁY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU pn.„POCIĄG KULTURALNY – PRZYSTANEK BIELSK PODLASKI”
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2016

 

 

POMYSŁ NR 1
”Bielsk Domem Poezji”
 
Pomysłodawca:
Andrzej Salnikow

 

OPIS POMYSŁU

Recytacja i czytanie wybranych wierszy 8 poetów różnych narodowości (polskiej, białoruskiej, ukraińskiej), z terenu ziemi bielskiej, którzy dotychczas wydali przynajmniej jeden tomik poezji. Będą one prezentowane jednocześnie w różnych najbardziej uczęszczanych miejscach miasta, na przeciągu jednego dnia. W przerwach recytacji można będzie posłuchać na żywo występów muzyków. Recytatorzy i muzycy to uzdolnieni artystycznie uczniowie szkół w Bielsku Podlaskim i ich absolwenci. Ośmiu recytatorów podzieli się na 4 zespoły. Każdemu zespołowi będzie towarzyszył jeden muzyk grający na wybranym instrumencie. Pod koniec dnia w Bielskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie autorskie z wszystkimi poetami uczestniczącymi w projekcie, prowadzone przez pracownika BDK. Będzie też tam wspólna(integrująca) biesiada przy stole szwedzkim wszystkich uczestników projektu i zainteresowanych nim mieszkańców miasta. Wszystkie próby przygotowujące do tego przedsięwzięcia będą odbywały się w BDK przy współpracy z jego instruktorem teatralnym. Pomysł będzie realizowany od godziny 9,30 do godziny 20,00 w dniu 04.08.2016 r. lub 25.08.2016r. z jedną przerwą na obiad i drugą relaksacyjną. Przewidywana ilość uczestników pomysłu – 20 osób i szeroka widownia.

Inicjatywa jest ze wszech miar potrzebna. Dotychczas w BDK były indywidualne spotkania z poetami, ale było ich mało. To jest pierwsza inicjatywa na terenie Bielska Podlaskiego promująca jednocześnie poezję wielu twórców w otwartej przestrzeni miasta. Myślę, że zaktywizuje ona zarówno poetów, recytatorów, a przede wszystkim mieszkańców miasta do większego udziału w kulturze. Twórcy z pewnością nawiążą dalszą współpracę z BDK, chociażby poprzez współorganizowanie wieczorków poetyckich, a także spotkań z mieszkańcami zainteresowanymi poezją w tymże ośrodku kultury.  

 

Pomysł jest skierowany do mieszkańców Bielska Podlaskiego – w tym: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób w średnim wieku i starszych, które na co dzień nie mają kontaktu z kulturą wysoką różnych narodowości, a tak będą mogły obcować z nią w jak najbardziej naturalny sposób, a także z jej twórcami. Zostanie ukazana wielobarwność lokalnej poezji, co przyciągnie do jej wnikliwszego poznawania, a tym samym zaktywizuje mieszkańców w tym obszarze kultury. Intencją pomysłu jest też wychodzenie z kulturą na ulice, wplątywanie jej w codzienne sprawy życia ludzi, odczarowywanie kultury wysokiej , która uchodzi za niedostępną dla większości ludzi i integrowanie przez jej ogólnoludzkie i artystyczne wartości społeczności lokalnej, a także promowanie wielokulturowości miasta odwiedzanego przez turystów.


POMYSŁ NR 2
"Moja własna biżuteria
- cykl rękodzielniczych warsztatów międzypokoleniowych
(nauka wykonywania biżuterii oraz ozdób różnymi metodami).
 
Pomysłodawca:
Ewa Skrzyniarz

 

OPIS POMYSŁU

Warsztaty międzypokoleniowe.

Od wielu lat zajmuję się amatorsko różnego typu działalnością artystyczną a od dłuższego czasu prowadzę w Bielsku warsztaty rękodzieła z różnymi grupami wiekowymi i z własnego doświadczenia wiem, że w naszym mieście jest duże grono osób zainteresowanych tego typu formą spędzania wolnego czasu. Niektóre placówki w naszym mieście mają co prawda w swojej ofercie cieszące się dużą frekwencją warsztaty miedzypokoleniowe, ale nie ma ich zbyt wiele, a BDK takich nie proponuje. Niejednokrotnie przeglądając kalendarz imprez BDK nie spotkałam się z warsztatami wykonywania biżuterii.

 

Realizacja mego pomysłu polega na przeprowadzeniu 5 warsztatów rękodzieła, podczas których uczestnicy będą mogli poznać różne dawne, ale podane w nowoczesnej formie techniki wykonywania biżuterii, ozdób i zdobień, a następnie wykonać przedmioty wg własnego projektu.

Na pierwszym spotkaniu planuję zapoznać się z grupą i poznać jej umiejętności. Jest to niezbędne w celu zaplanowania dalszej pracy. Uczestnicy zapoznają się na tym spotkaniu ze wszystkimi technikami, jakimi będą pracować podczas całego projektu. Praktyczna nauka technik da mi ogląd możliwości grupy. Osoby bardziej zaawansowane będą mogły wykonać swoje pierwsze małe prace, np. kolczyki, bransoletki, breloczki, a pozostali zostaną przygotowani do dalszych, bardziej skomplikowanych prac. Kolejne spotkania to: wykonanie broszki z satyny i organzy techniką przypalania tkaniny, komponowanie własnych wzorów metodą filcowania na mokro na jedwabnym szalu, dekoracja fragmentów tkanin (ubrań) metoda filcowania na sucho oraz wykonanie korali lub naszyjników na różnego rodzaju linkach: len, bawełna woskowana lub linka jubilerska. Podczas ostatniego spotkania przewiduję wernisaż prac uczestników w BDK, który będzie połączony z podsumowaniem całego projektu.

 

Przewidywany czas każdego spotkania to ok. 3 godziny. Planowana liczba uczestników to stała grupa około 10 osób. Ze względu na stopień trudności i czasochłonność, niektóre prace wykonywane będą w parach.

Do realizacji projektu potrzebuję od organizatora sali oraz pomocy w zaprojektowaniu i wydrukowaniu podziękowań dla uczestników przeprowadzonych przeze mnie warsztatów.

Po zakończeniu projektu mogę służyć swoją wiedzą i doświadczeniem podczas organizacji podobnych warsztatów przez BDK. Mam nadzieję, że realizacja projektu wpłynie na zainteresowanie BDK międzypokoleniowymi warsztatami rękodzielniczymi i pojawią się one w stałej ofercie jednostki.

 

 

POMYSŁ NR 3
„Co w srebrze piszczy?
Podstawy fotografii tradycyjnej w praktyce”
 
Pomysłodawca:
Andrzej Sankiewicz

 

OPIS POMYSŁU

Celem zajęć jest zaproponowanie młodym ludziom pomysłu na konstruktywne spędzanie czasu wolnego poprzez zainteresowanie się fotografią analogową.

Dlaczego fotografia analogowa?

Chciałbym przybliżyć młodym ludziom odchodzący do lamusa, a jeszcze tak niedawno jedyny sposób szerokiego pojęcia fotografii. Fotografia cyfrowa jest kontynuacją fotografii tradycyjnej, gdzie większość zasad zostało ustalonych ponad sto lat temu i mało kto zdaje sobie z tego sprawę robiąc zdjęcie telefonem.

 

Spotkania odbywały by się raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy. Przewidywana ilość uczestników to max. 15 osób z uwagi na specyfikę prowadzonych warsztatów.

Na zajęciach omówione zostaną takie pojęcia jak:

- aparat fotograficzny (rodzaje, budowa i działanie),

-obiektyw (ogniskowa, jasność),

-film (podział filmów, metody wywoływania),

- ciemnia fotograficzna,

-kompozycja obrazu prawidłowe, naświetlenie filmu i papieru itp.

Młodzież zostanie zmobilizowana do wspólnej pracy aparatem, po czym samodzielnie wywoła film    i zrobi odbitki w ciemni, które zostaną zaprezentowane na zakończenie zajęć w formie galerii w Bielskim Domu Kultury.

Pracownicy BDK pomogą w organizacji spotkań prowadzonych na terenie Domu Kultury. W przypadku zainteresowania służę pomocą oraz przewiduję dalszą współpracę z BDK również poza projektem.

 

Zajęcia są skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym .

Wiek 13-16 lat jest idealnym momentem w życiu człowieka do odkrycia w sobie pasji. W naszym mieście od niedawna prowadzone są zajęcia fotograficzne, ale kierowane są do starszej grupy młodzieży. Gimnazjaliści to grupa osób, dla której na terenie miasta Bielsk Podlaski na dzień dzisiejszy jest bardzo niewiele ofert konstruktywnego spędzania czasu wolnego –stąd pomysł na zajęcia fotograficzne skierowane do tej właśnie grupy wiekowej.

 

 

POMYSŁ NR 4
KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE SENIORÓW „MŁODZI DUCHEM”
 
Pomysłodawca:
Halina Sawin

 

OPIS POMYSŁU

„Młodzi duchem” – to prezentacje amatorskiej twórczości artystycznej seniorów miasta Bielsk Podlaski. Dotyczą one różnych dziedzin twórczości - muzyki, tańca, teatru, recytacji, sztuk plastycznych itp. Prezentacje będą odbywać się na scenie i hollu Bielskiego Domu Kultury. W imprezie uczestniczyć będą zarówno seniorzy zrzeszeni w organizacjach społecznych, jak i indywidualne osoby, chcące się pochwalić swoimi pasjami. Przewidujemy udział ok. 100 osób z Bielska Podlaskiego. Konfrontacje nie mają charakteru konkursowego. Każdy z uczestników otrzyma drobny upominek i dyplom. W przerwie prezentacji przewidujemy zorganizowanie słodkiego poczęstunku częściowo przygotowanego przez samych uczestników konfrontacji. Finałowym akcentem imprezy będzie występ TEATRU SENIORA z Białegostoku oraz - po spektaklu - warsztaty zachowań scenicznych poprowadzone przez profesjonalnego instruktora teatralnego. Współpraca z BDK polega na nieodpłatnym użyczeniu sali widowiskowej, hollu, garderób oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą. W organizacji przedsięwzięcia będą zaangażowani wolontariusze – członkowie Teatru Seniora RETRO, działającego przy Bielskim Domu Kultury.

 

Pomysł skierowany jest do seniorów – ludzi w wieku 60+, zajmujących się twórczością artystyczną oraz do ich rodzin, znajomych. W naszym mieście istnieje kilka organizacji, zrzeszających seniorów. Wielu z nich, będąc już na emeryturze lub rencie, zaczęło parać się szeroko pojętą twórczością artystyczną. Działają zespoły wokalne, instrumentalne, grupy teatralne, ale także artyści nieprofesjonalni zajmujący się sztukami plastycznymi (malarstwo, rzeźba, haft, wycinanka, itp.). Jednak istnieje problem z kompleksową prezentacją owoców ich działalności. Wielu „dojrzałych” artystów jeździ na koncerty, konkursy, wystawy, prezentacje, organizowane w innych miejscowościach Podlasia lub kraju. KONFRONTACJE byłyby działaniem odbywającym się w Bielsku Podlaskim skierowanym do społeczności naszego miasta. Stworzyłyby możliwość pochwalenia się swoim dorobkiem, w pewnym stopniu przyczyniłyby się do zintegrowania środowiska seniorów, ich aktywizacji oraz zmotywowania do dalszych działań w sferze kultury. Zależy nam też na wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami i grupami, a także na poprawieniu jakości ewentualnych późniejszych prezentacji. W tym celu zaprosimy profesjonalną grupę teatralną z Białegostoku oraz instruktora, który przeprowadzi warsztaty teatralne. W przyszłości mogą to być warsztaty muzyczne lub np. plastyczne.

 

 

POMYSŁ NR 5
Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka, czyli jak pomysłowo rozwijać kreatywność”
 
Pomysłodawca:
Grupa nieformalna „Fabryka wrażeń”

OPIS POMYSŁU

Planowane zajęcia z Sensoplastyki© będą polegać na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych i twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Zajęcia będą odbywały się przez zabawy, dzięki którym w naturalny sposób dzieci poznają otaczająca je rzeczywistość, poznają słabe i mocne strony,   a także prawa rządzące w grupie rówieśniczej. Sensoplastyka© to wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną. Warsztaty prowadzone tą metodą wpływają na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, słuchu, smaku, dotyku, a ich ogromną zaletą jest praca na produktach bezpiecznych nawet dla małych dzieci, ponieważ używa się tylko i wyłącznie produktów spożywczych, którymi bez problemu można manipulować, a nawet je smakować. Zajęcia przewidziane są dla 15 dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych + 15 rodziców, łącznie 30 osób. W ramach działania będą realizowane 4 warsztaty prowadzone metodą Sensoplastyki© przez 3 trenerki Sensoplastyki© I stopnia, które zostaną uwieńczone wystawą zdjęć z zajęć. Trenerki wprowadzą uczestników w świat faktur, tekstur, ekologicznych barw i razem z nimi samodzielnie przygotują ekologiczne - zdrowe materiały plastyczne. Każdy z warsztatów będzie odbywać się według zasad Sensoplastyki©, z którymi zostaną zapoznani uczestnicy. Współpraca z Bielskim Domem Kultury będzie opierała się na: udostępnieniu sali do przeprowadzenia zajęć, toalety, szatni, pomieszczenia na przechowywanie materiałów do zajęć, sprzętu ADG (lodówki, mikrofalówki), pomocy w sprzątaniu sali i toalety po każdych warsztatach oraz przygotowaniu fotoreportażu z zajęć i wystawy zdjęć. Innowacyjność naszego pomysłu polega na wzbogaceniu oferty Bielskiego Domu Kultury o zajęcia dla rodzin, gdzie rodzice/opiekunowie wraz dziećmi wspólnie sie bawią i uczą, których do tej pory nie było. Mamy też nadzieję, że zajęcia z Sensoplastyki© znajdą się w stałej ofercie Bielskiego Domu Kultury i będą atrakcyjną formą nauki i zabawy, także podczas ferii zimowych i letnich. W przyszłości służymy pomocą i doświadczeniem przy organizacji podobnych warsztatów. Beneficjenci zajęć: dzieci w wieku 3-6 lat z miasta Bielsk Podlaski (w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) wraz z rodzicem/opiekunem, łącznie 30 osób.  Chęć prowadzenia Sensoplastyki© w Bielskim Domu Kultury wynika z potrzeby dzieci                                       i rodziców. Zorganizowałyśmy pionierskie zajęcia dla dzieci i ich rodziców w bielskim przedszkolu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci zafascynowane zajęciami nie mogły doczekać się kolejnych spotkań, a rodzice widząc radość i aktywność swoich pociech byli otwarci na tego rodzaju formę edukacji. Wynika to z obserwacji i rozmów z dziećmi i ich rodzicami oraz ankiety, którą wypełnili rodzice, odnośnie zajęć. Warsztaty z Sensoplastyki© są nową formą wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka, nikt przed nami nie organizował tego typu aktywności dla społeczności Bielska Podlaskiego, dlatego uważamy, iż w Bielskim Domu Kultury będą one cieszyć się równie dużym zainteresowaniem, jak w przedszkolu. Bielski Dom Kultury nie posiadał dotąd w ofercie zajęć aktywizujących dzieci i rodziców jednocześnie. Nasza propozycja jest więc nowatorskim rozwiązaniem i wypełnieniem luki w kulturalnym ośrodku naszego miasta. To nowatorska metoda, podąża tu za człowiekiem, wspieramy jego rozwój poprzez doświadczanie. Dzięki kolorowej stymulacji pragniemy wpływać na wiele aspektów rozwoju dzieci i dorosłych, m.in: wspierać rozwój zmysłów, wspomagać budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbać o usprawnienie ruchowe, wpływać na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni), pogłębiać kontakt emocjonalny między dziećmi a rodzicami, budować w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspierać rozwój poznawczy (opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji, związki przyczynowo skutkowe)integrować społeczność miejską. Dzięki takiej formie spotkań w Bielskim Domu Kultury, dzieci z całego miasta, wraz z rodzicami będą mieli szansę spotkać się i wymienić doświadczeniami, nauczyć się wspólnych zabaw, pełnych aktywności i radości.

POMYSŁ NR 6

„WIECZORY POETYCKIE Z KOTEM” 

Pomysłodawca: Piotr „KOT” Świetliński

 Jestem początkującym poetą, stąd też mój pomysł na działanie kulturalne związane z moją pasją i zainteresowaniami. Celem mojego pomysłu jest zaktywizowanie środowiska młodych, piszących poetów (w tym początkujących i nie znanych społeczności lokalnej) w Bielsku Podlaskim. Poprzez zorganizowanie pilotażowego spotkania (24.06 – poza projektem) z moją twórczością, chcę dotrzeć do szerokiego grona innych początkujących poetów w naszym mieście i zaktywizować to środowisko, by podczas kolejnych spotkań (jakie zaplanowałem w ramach projektu) móc wyłonić mocną grupę poetycką. Z działań przeprowadzonych przeze mnie wynika, że jest to nie bagatelna grupa, która do tej pory nie miała możliwości zintegrowania się i zaprezentowania. Takie spotkania, umożliwią autoprezentację uczestników i być może stworzą możliwość zaistnienia, nie tylko w swoim środowisku, ale także w społeczności naszego miasta. Będą okazją do wzajemnego poznania, konfrontacji oraz zapoznania społeczności z poezją lokalnych młodych twórców. Oprócz organizacji spotkań, chcę przeprowadzić akcję Facebook na temat Spotkań Poetyckich. Facebookowicze będą głosować za najciekawsze wiersze. Autor, który zbierze najwięcej „lajków” i pozytywnych komentarzy otrzyma Nagrodę Facebookowiczów- statuetkę.
I spotkanie – BDK – pn.: „Wrześniowe Spotkanie Poetyckie Młodych”
II spotkanie – Pub Blues –pn.:„Jesienny wieczór poetycki przy gorącej herbacie”
III spotkanie – BDK – pn. „Listopadowe szarugi-podsumowanie”.
W spotkaniach wezmą udział poeci (min. 5 na każdym spotkaniu), młodzież z bielskich szkół gimnazjalnych i średnich oraz zainteresowani mieszkańcy miasta. W podsumowaniu, wytypowane i wydrukowane wiersze, zostaną rozdzielone wśród uczestników. Zostaną również przyznane trzy nagrody wśród młodych twórców wytypowanych przez Jury składające się z przedstawicieli BDK, lokalnej prasy i przew. Stow. Poetów oraz Nagroda Facebookowiczów. Zapraszając lokalną prasę będziemy się starać aby powstała mała rubryka promująca młodą i amatorską twórczość bielszczan. Pomysł kieruję do grupy osób zamykającej się w przedziale wiekowym 14-30 lat – grupa, która tworzy na własne potrzeby, dla przyjemności, często do szuflady i warto zaprezentować ich twórczość szerszej publiczności i zapoznać mieszkańców naszego miasta z lokalną twórczością.

POMYSŁ NR 7

„ Zróbmy coś razem. Czyli spektakl muzyczny oparty o twórczość mieszkańców naszego miasta” 

Pomysłodawca:

Mateusz Sacharzewski

 

Pomysł ma za zadanie zrzeszyć jak największą ilość grup artystycznych pracujących przy ośrodkach artystycznych działających w naszym mieście. Chciałbym aby każdy element pracy i realizacji spektaklu został wykonany przez konkretną grupę artystyczną, aby każda z grup miały jednaki udział w realizacji projektu, idąc za przykładem: muzyka: muzyka- zespól muzyczny ze Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim, scenografia- koło plastyczne pracujące w Bielskim Domu Kultury oraz Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, oprawa wokalna spektaklu- zespoły wokalne z Osiedlowego Domu Kultury oraz Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, aktorzy; Grupa Teatralna The M.A.S.K. działająca przy Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski oraz Grupy Teatralne działająca przy Bielskim Domu Kultury w tym Grupa Seniorów, choreografia- instruktorzy pracujący w instytucjach kulturalnych w Bielsku Podlaskim, scenariusz- Ewa Owerczuk- uczestniczka zajęć w Grupie Teatralnej The M.A.S.K.. Działania realizujące projekt przeprowadzane będą etapami, pierwszy etap pracy odbywał się będzie na terenie jednostek macierzystych zespołów biorących udział w projekcie, etap drugi- finalny odbywał się będzie na terenie Bielskiego Domu Kultury. Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim jak i zespoły w nim działające będzie bezpośrednim uczestnikiem i realizatorem projektu. Gdyż działania przygotowawcze do projektu, próby oraz pokaz finałowy odbędzie się min. w Bielskim Domu Kultury. Finalnie chciałbym zaangażować w realizację projektu około 30- 40 osób w różnym wieku.

Pomysł kierowany jest do grup artystycznych działających na terenie naszego miasta, a także bezpośrednio do każdego, bez względu na wiek mieszkańca naszego Miasta. Zrzeszenie w jednym projekcie artystycznym wielu zróżnicowanych grup artystycznych, spowoduje iż projekt ten zyska bardzo szeroką widownię w postaci dużej ilości mieszkańców naszego miasta. Oddzielne występy wszystkich konkretnych grup skupiają swoją konkretną widownię w postaci: rodzin, przyjaciół, oraz mieszkańców miasta, zebranie wszystkich grup w jednym projekcie spowoduje że widz każdej oddzielnej grupy spotka się z widzem pozostałych grup w jednym miejscu, co spowoduje duże zainteresowanie projektem i możliwość wielokrotnego odtwarzania spektaklu. Projekt zakłada integrację grup młodzieżowych i senioralnych, co spowoduje wielopokoleniowy odbiór oraz widownię spektaklu.

                   
   
             

     
                                                       
                                        

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja wspólnie z autorami pomysłów.

Niżej wymienione pomysły realizowane w ramach projektu:
"POCIĄG KULTURALNY - PRZYSTANEK BIELSK PODLASKI"
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

 


------------------------------------------------------------------

24.08.2016r.

Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka, czyli jak pomysłowo rozwijać kreatywność”


25.08.2016r.
”Bielsk Domem Poezji”

30.08.2016r.
"Moja własna biżuteria”

6.09.2016r.
"Moja własna biżuteria”

8.09.2016r.
„Co w srebrze piszczy?

Podstawy fotografii tradycyjnej w praktyce”

15.09.2016r.
Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka, czyli jak pomysłowo rozwijać kreatywność”


15.09.2016r.

Podstawy fotografii tradycyjnej w praktyce”

20.09.2016r.
"
Moja własna biżuteria”22.09.2016r.

Podstawy fotografii tradycyjnej w praktyce”

29.09.2016r.
„Wieczory Poetyckie z Kotem”

30.09.2016r.
Konfrontacje Artystyczne Seniorów „MŁODZI DUCHEM”4.10.2016r.

"Moja własna biżuteria”

6.10.2016r.
Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka, czyli jak pomysłowo rozwijać kreatywność”20.10.2016r.
Podstawy fotografii tradycyjnej w praktyce”


23.10.2016r.

„Wieczory Poetyckie z Kotem"


27.10.2016r.

"Moja własna biżuteria"


31.10.2016r.

Sensoplastyka© dla dorosłego i smyka, czyli jak pomysłowo rozwijać kreatywność”

10.11.2016r.
„Wieczory Poetyckie z Kotem”15.11.2016r.
„Zróbmy coś razem. Czyli spektakl muzyczny oparty o twórczość mieszkańców naszego miasta”