OSIĄGNIĘCIAV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM – KWIATY KWITNĄCE NA KRZEWACH 2020” w Polkowicach

Spośród  1346 prac nadesłanych na konkurs przyznano nagrody: kierownikowi pracowni i uczestnikom Pracowni Plastycznej „Atelier”.

Wyróżnienie - otrzymała instruktor ds. plastyki BDK.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solista Zespołu „Karuzela” BDK Oskar Misiewicz otrzymał   Grand Prix
w IV MIĘDZYNARODOWYM  FESTIWALU  MŁODYCH TALENTÓW  PolshaPrivet (Białystok/Supraśl)-------------------------------------------------------------


Irena Piwowar „Orynka” zdobyła I NAGRODĘ w  XVII Międzynarodowym Konkursie Poetyckim i Literackim im. Ks. Kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” ( Mszana Dolna, październik’2019)Więcej o konkursie
-------------------------------------------------------------

Solista Zespołu „Karuzela” BDK został laureatem  XXVI Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2019 w Siemiatyczach

 II nagroda:  Bartłomiej Kiełsa (w kat.soliści 11-14 lat)
-------------------------------------------------------------

Zespół „KARUZELA” Bielskiego Domu Kultury otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „GDYNIA OPEN” w Gdyni (25-30.08.2019)


-------------------------------------------------------------

Zespół „Karuzela”  otrzymał nagrodę na X Międzynarodowym Festiwalu „Motolskija Prysmaki”  w Motolu (10-11.08.2019 Białoruś)

KARUZELA NA FESTYNIE "MOTOLSKIE PRZYSMAKI" NA BIAŁORUSI   

-------------------------------------------------------------
W IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej „Kwiat dziełem doskonałym – kwiaty kwitnące na drzewach” – Polkowice’2019  udział wzięła Pracownia Plastyczna „ATELIER” Bielskiego Domu Kultury. Na konkurs wpłynęło ok. 1500 prac. Jury oceniające prace brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, walory artystyczne, kompozycja, warsztat pracy, swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną za dwie nadesłane przez autorkę prace (akwarela, pastela sucha) otrzymała kierownik „Atelier” Maria Babulewicz.

     
-------------------------------------------------------------

Wyjazd zespołu Kuranty do Grecji

W dniach od 25 czerwca do 4 lipca 2019 roku zespół Kuranty działający przy Bielskim Domu Kultury, pod kierownictwem Aliny Niegierewicz, reprezentował miasto Bielsk Podlaski w festiwalu piosenki świeckiej pod nazwą Śladami św. Apostoła Pawła w Grecji, w starożytnym mieście Filippi.

Kuranty wyjechały na zaproszenie organizatorów festiwalu – Domu Kultury w Krynides.

Zespół wystąpił w pięknym starożytnym amfiteatrze, znajdującym się u stóp Wzgórza Akropolu i spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem. W trakcie występu zaprezentował piosenki polskie i białoruskie oraz specjalnie przygotowaną na ten festiwal jedną piosenkę w języku greckim.-------------------------------------------------------------


11.05.2019 r. - Udział recytatorów Bielskiego Domu Kultury w XIII edycji konkursu „Spotkanie z poezją religijną o tematyce paschalnej” organizowanym przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego  w Bielsku Podlaskim.

II miejsce:  Nikola Hołodok

II miejsce: Taisa Fionik

III miejsce: Martyna Gerez


-------------------------------------------------------------

11.05.2019 r. - Udział recytatorów Bielskiego Domu Kultury w XV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich organizowanego przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską w Białymstoku.

I miejsce: Martyna Gerez

I miejsce: Nikola Hołodok

I miejsce: Aleksandra Zinkiewicz

II miejsce: Bartosz Demianiuk

II miejsce: Julia Selwesiuk

III miejsce: Mikołaj Troc

Wyróżnienie: Eliasz Fionik-------------------------------------------------------------

W XIII KONKURSIE POEZJI RELIGIJNEJ w Hajnówce, konkursie poświęconym pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego, uczestnik Koła Teatralnego „ANTRAKT” Eliasz Fionik zajął II miejsce .


-------------------------------------------------------------
    

-------------------------------------------------------------
Eliminacje Powiatowe 64.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 14.03.2019 w Bielsku Podlaskim

W turnieju recytatorskim, kat dorośli:

I NagrodęNominację na Eliminacje Wojewódzkie otrzymała P. Halina Sawin z Bielskiego Domu Kultury

II Nagrodę otrzymał P. Jan Oniśkiewicz

III Nagrody przyznano: P. Ninie Bieleckiej i P. Włodzimierzowi Wiesiełowskiemu z Bielskiego Domu Kultury-------------------------------------------------------------

Koncert Galowy XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska` 2019"
Linki do Zdjęć:
Facebook BTSK         Gazeta Współczesna         Polskie Radio Białystok         

-------------------------------------------------------------
Eliminacje Centralne XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska’2019” 24.02.2019 – Białystok

Weronika Fiedoruk ( Zespół Teatralny „Antrakt”) – I miejsce

Chór Pieśni i Tańca „WASILOCZKI” – II miejsce

Grupa żeńska Chóru „WASILOCZKI” – II miejsce

Kwartet Chóru Pieśni i Tańca „WASILOCZKI” – I miejsce

Wiesława Wawrynowicz (instr.  Mikołaj Fadzin) – II miejsce

Męski Zespół „KURANTY” – III miejsce

Zespół Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA” – III miejsce

Justyna Lewczuk-Majdańczyk (instr. S. Łukaszuk) – I miejsce

-------------------------------------------------------------

Dyrektor BDK Elżbieta Fionik
na „Spotkaniu Białoruskim” w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, za działalność kulturalną na rzecz mniejszości narodowej została nagrodzona. Na Spotkaniu Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki  Białoruś Pana Michaiła Miasnikowicza z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce gościnnie wystąpił Męski Zespół „KURANTY” pod kierownictwem artystycznym Aliny Niegierewicz. Tuż po części artystycznej pełnomocnik ds. mniejszości narodowych nagrodził dyplomami uznania grono działaczy. Wśród nich znalazła się Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik.-------------------------------------------------------------

Eliminacje Rejonowe XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska’2019” 03.02.2019 – GOK w Orli

Zespół Pieśni Białoruskiej „MAŁANKAII miejsce

Grupa żeńska Zespołu „MAŁANKAIII miejsce

Justyna Lewczuk-Majdańczyk (instr. S. Łukaszuk) II miejsce

Wiesława Wawrynowicz (instr.  Mikołaj Fadzin) I miejsce

Kwartet Chóru Pieśni i Tańca „WASILOCZKIII miejsce

Grupa żeńska Chóru „WASILOCZKII miejsce

Chór Pieśni i Tańca „WASILOCZKI” I miejsce

Męski Zespół „KURANTY– II miejsce

Weronika Fiedoruk ( Zespół Teatralny „Antrakt”) – I miejsce

-------------------------------------------------------------

W dniach 19 – 20.01.2019r. zespół Kuranty z Bielskiego Domu Kultury wyjeżdżał na Białoruś. Wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu ,, Folklor bez granic” w miejscowościach Iwanowo oraz Tyszkowicze.

Na festiwalu zaprezentowały się zespoły z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Turkmenii.

Polskę reprezentował zespół  Kuranty, który został przyjęty z wielkim entuzjazmem i gorącymi  brawami. Wykonał on repertuar przygotowany w języku polskim.

Pierwszy  - główny koncert odbył się w sali Domu Kultury w Iwanowie.

Wieczorem zaś zespoły wystąpiły na scenie przygotowanej na świeżym – mroźnym powietrzu.

Następnego dnia zespoły wzięły też udział w koncercie galowym w sali Domu Kultury w miejscowości Tyszkowicze.-------------------------------------------------------------

30.11.2018
– Udział recytatorów BDK w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wiew Sitowia”  w Łapach

II miejsce: Taisa Fionik

Wyróżnienie: Eliasz Fionik, Aleksandra Zinkiewicz, Hanna Filipiuk

-------------------------------------------------------------

W  XIX Edycji Konkursu Recytatorskiego „TRÓJGŁOS POETYCKI”

NAGRODY  przyznano Ninie Bieleckiej,  Janowi  Oniśkiewiczowi, Halinie Sawin i Włodzimierzowi Wiesiełowskiemu z Teatru Seniora „RETRO” Bielskiego Domu Kultury


-------------------------------------------------------------

BRĄZ
w kat. chóry senioralne otrzymał CHÓR POLSKIEJ PIEŚNI NARODOWEJ na

II MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE CHÓRALNYM 

„CANTU GAUDEAMUS’2017” w Białymstoku


(zdjęcie organizatora)

-------------------------------------------------------------

Marcin Kryszpiniuk
, uczestnik Pracowni Plastycznej „Atelier” otrzymał NAGRODĘ na XX PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO „ MIEJSCA – LUDZIE – OBYCZAJE 1918 – 2018” w Białymstoku.-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
Laureaci naszego zespołu teatralnego "ANTRAKT"  w Konkursie Religijnym w Hajnówce-------------------------------------------------------------
Uczestniczka Ogólnopolskiego konkursu z naszej pracowni plastycznej: "SZKARŁAT"


Laureatka Ogólnopolskiego konkursu z naszej pracowni plastycznej: "PASTELKI"


-------------------------------------------------------------


Protokół Jury Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018
Protokół komisji
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
W dniu 10 lutego 2018 r.

Komisja składzie:

1. Ewa Jakubaszek
2. Teresa Pardo
3. Józef Zyśk

Po obejrzeniu 19 zespołów teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii grup dziecięco- młodzieżowych

I nagroda

-Teatrzyk Form Różnych „ANTRAKT” z Bielskiego Domu Kultury

-------------------------------------------------------------

Wyniki eliminacji centralnych XXV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2018” przeprowadzonych dnia 11.02.2018 r. w Hajnówce

ŚPIEW Z AKOMPANIAMENTEM INSTRUMENTALNYM
Soliści
?wyróżnienie: Mikołaj Iwańczuk z Bielska Podlaskiego

Duety, tercety, kwartety
?I miejsce: Tercet: Świetłana Kobus, Anna Popławska, Marek Chmur z Bielska Podlaskiego
?III miejsce: Tercet: Konstanty Sielewonowicz, Marek Chmur, Anatol Niczyporuk z Bielska Podlaskiego

Zespoły wokalne
?I miejsce: "Małanka" z Bielska Podlaskiego, grupa żeńska zespołu "Małanka" z Bielska Podlaskiego

Chóry
mieszane
?III miejsce: "Wasiloczki" z Bielska Podlaskiego, Chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim

Chóry
jednorodne
?II miejsce: "Kuranty" z Bielska Podlaskiego


-------------------------------------------------------------

17.06.2017 r. Zespół „Karuzela” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
 „NUTY PRZYJAŹNI” w Hajnówce

Zespół „KARUZELA” otrzymał II nagrodę

zaś III nagrody otrzymały: Justyna Jaroszewicz i  Laura Kamińska
-------------------------------------------------------------

13 czerwca 2017   w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury miał miejsce IV PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁOW TEATRALNYCH „AFISZ’2017”. W Przeglądzie udział wzięło 16 grup teatralnych (10 – dziecięcych, kat. przedszkola, szkoły podstawowe oraz 6 – kat. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i osoby dorosłe). Po obejrzeniu każdego spektaklu komisja przyznawała nagrody indywidualne za wyróżniającą się grę aktorską.         

Nagrody przyznano m.in.: Paulinie Niemyjskiej oraz Helenie Kotelczuk z Zespołu Teatralnego „ANTRAKT+”  InesieHaponiuk i Maksymowi Fionikowi z Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” Bielskiego Domu Kultury prowadzonego przez Panią Elżbietę Fionik.

Ponadto jury przyznało  NAGRODY ZESPOŁOWE. Jedną z nagród przyznano Teatrowi Seniora „RETRO” Bielskiego Domu Kultury.

-------------------------------------------------------------

3-4.06.2017 r. – Udział Studia Piosenki „Fart” i Zespołu „Karuzela” oraz Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” w XI Międzynarodowym  Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta” w Bielsku Podlaskim.

Złota Podlaska Nuta: zespół „Karuzela”

Srebrna Podlaska Nuta: Justyna Jaroszewicz z zespołu „Karuzela”

Wyróżnienie: Laura Kamińska, Julianna Laszewicz z  zespołu„Karuzela”

Złota Podlaska Nuta: „kFARTet” Studia Piosenki FART

Srebrna Podlaska Nuta: zespół FART Studia Piosenki FART

Brązowa Podlaska Nuta: Magdalena Tworkowska ze Studia Piosenki FART

Grand Prix– Karolina Porzezińska ze Studia Piosenki FART

 Srebrna Podlaska Nuta: Zespół „RANOK”

Srebrna Podlaska Nuta: Weronika Fiedoruk z Zespołu „Ranok”

-------------------------------------------------------------


W dniach 13-14.05.2017 r. w Bielskim Domu Kultury miał miejsce Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu Podlasie 2017”. To inicjatywa, która już od 23 lat odkrywa i promuje młode talenty muzyczne Podlasia. Organizatorem festiwalu było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej przy wsparciu Kurii Diecezji Drohiczyńskiej, Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz Bielskiego Domu Kultury.
Wśród laureatów znaleźli się również nasi reprezentanci ze Studia Piosenki „Fart’’ BDK.

Jury w składzie: Alicja Minorczuk,  Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Pani Małgorzata Bil – Jaruzelska oraz Łukasz Kraujutowicz zdecydowało przyznać:

I miejsce (w kategorii solistów do 10 lat) - Laurze Kamińskiej,

I miejsce (w kategorii solistów 11-14 lat)Bartłomiejowi Kiełsa.-------------------------------------------------------------

13 maja 2017 roku uczestnicy Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” prowadzonego pod kierownictwem Pani Elżbiety Fionik wzięli udział w XI Edycji konkursu

„Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej” organizowanego przez  Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, oraz Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim.

I miejsce (w kat. kl. I-III) otrzymała Martyna Gerez

II miejsce - Taisa Fionik

wyróżnienieMałgorzata Skrzyniarz

W kat. kl. IV-VI:wyróżnienie otrzymał Eliasz Fionik

A w kat. gimnazja: wyróżnienia przypadły Aleksandrze Zinkiewicz i  Paulinie Niemyjskiej

-------------------------------------------------------------

Tego samego dnia (13.05.2017 r.) recytatorzy Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” wzięli udział w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE POEZJI RELIGIJNEJ W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH w Białymstoku. Organizatorem tegoż konkursu był Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Podopieczni Pani Elżbiety Fionik wrócili z nagrodami:

III miejsce (w kat. I-IIIzajęły: Martyna Gerez i Taisa Fionik

I miejsce (w kat. klas IV-VI) – Eliasz Fionik

I miejsce (w kat. gimnazja) – Maksym Fionik

II miejsce – Aleksandra Zinkiewicz i Paulina Niemyjska

wyróżnienie - Hanna Filipiuk

Gratulujemy laureatom i Pani Elżbiecie za znakomite przygotowanie recytatorów do konkursów!!!

-------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA, DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU” w Czyżewie’2017 

Karolina Wardecka z Pracowni Plastycznej „ATELIER”  została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA, DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU” w Czyżewie’2017.  Praca została wykonana pod kierunkiem Marii Babulewicz. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z podsumowaniem projektu „gdzie NATURA, tam KULTURA” – 28 kwietnia w GOK-u w Czyżewie.

Serdecznie gratulujemy Karolinie !

-------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MAKULATURA TO NIE ŚMIEĆ – OWADY” w Łomży


Mateusz Mieleszko z Pracowni Plastycznej „KOLORYT” otrzymał  NAGRODĘ w kat. Gimnazja, Liceum. Praca została wykonana pod kierunkiem Marii Babulewicz.

Na konkurs wpłynęło 1245 prac z placówek oświatowych z całej Polski. Komisja oceniając prace kierowała się estetyką wykonania, samodzielnością, pomysłowością w wykorzystaniu materiałów, kreatywnością i niestandardowym podejściem do formy. Nagrodę otrzymał Mateusz Mieleszko, zaś prace Michała Wardeckiego, Natalii Szwarc oraz Karoliny Wardeckiej  komisja zakwalifikowała do wystawy pokonkursowej. Wszystkie prace powstały pod kierunkiem Marii Babulewicz. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 27.04.2017 o godz. 11.00 w Galerii Bonar MDK-DŚT w Łomży.

-----------------------------------------------------------

XIV Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów Prezentacje 2017 pn. "Mój świat tu i teraz" w Hajnówce
Na konkurs wpłynęło 717 prac 527 uczestników ze szkół, świetlic, ośrodków kultury i osób indywidualnych

WYRÓŻNIENIE
otrzymała Aleksandra Zinkiewicz z Pracowni Plastycznej "KOLORYT" pod Kierunkiem instruktora Szymona Ambrożewicza.

Kwalifikacje do wystawy
- Sara Pawłowska - opiekun artystyczny Szymon Ambrożewicz

-------------------------------------------------------------

WYNIKI eliminacji centralnych XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017” przeprowadzonych dnia 11.02.2017 r. w Białymstoku:
* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA AUTENTYCZNA
- Soliści:
I miejsce: Lidia Malinowska z Bielska Podlaskiego
II miejsce: Helena Lachowicz z Gródka
III miejsca: Walentyna Korzeniewska z Supraśla, Lidia Tymoszuk z Wilanowa
wyróżnienie: Wiera Niczyporuk z Malinnik

- Duety, tercety, kwartety:
I miejsce: Tercet „Swajaczki” z Bielska Podlaskiego

- Zespoły wokalne:
II miejsca: Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz, „Żemerwa” ze Studziwód

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA
- Soliści:
III miejsce: Nina Szymańska z Orli

- Duety, tercety, kwartety:
I miejsca: Tercet rodzinny „Triada” z Makówki, Tercet Malinowskich z Bielska Podlaskiego
II miejsce: duet: Małgorzata Mackiewicz, Wioletta Bociuk ze Studziwód

- Zespoły wokalne:
I miejsce: Kwintet „Douhi Wieczar” z Hajnówki 
II miejsce: „Kuranty” z Bielska Podlaskiego
III miejsce: „Czyżowianie” z Czyż
wyróżnienia: grupa żeńska chóru „Cegiełki” z Lewkowa Starego, „Wrzosy” z Wilanowa

- Zespoły wokalno-instrumentalne:
I miejsce: „Niemoralna Propozycja” z Białegostoku
III miejsce: „Żar” z OSP w Sarnakach

- Chóry:
I miejsca: „Harmoń” z Łosinki, „Zahadka” z Supraśla
II miejsce: „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego
III miejsce: „Cegiełki” z Lewkowa Starego

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA
- Soliści:
I miejsca: Marta Malinowska z Bielska Podlaskiego, Maria Wróblewska z Gródka, Maria Martyniuk z Bielska Podlaskiego 
II miejsca: Julita Wawreszuk z HDK w Hajnówce, Marlena Biegluk z HDK w Hajnówce
III miejsca: Karolina Mirek z HDK w Hajnówce, Magdalena Malisz z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
wyróżnienie: Jan Pietuszyński z Grzebieni

- Duety, tercety, kwartety:
II miejsce: Tercet: Małgorzata Pawluczuk, Katarzyna Sienkiewicz, Ala Kamieńska z Białegostoku

- Zespoły wokalne:
grand prix: „Świtanak” z Białegostoku
I miejsca: Studio Piosenki Estradowej HDK z Hajnówki, „Omorfos” z Siemiatycz
II miejsca: „Reczańka” z Koźlik, grupa żeńska chóru „Kałaski” z Białegostoku, „Spadczyna” z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
III miejsca: „Kalinka” z Białegostoku, grupa żeńska zespołu „Czyżowianie” z Czyż, „Rozśpiewany Gródek” z Gródka
wyróżnienie: „Mikron” z Białegostoku

- Zespoły wokalno-instrumentalne:
I miejsca: Dawid Szymczuk Band z Hajnówki, „Małanka” z Bielska Podlaskiego
II miejsce: grupa żeńska zespołu „Małanka” z Bielska Podlaskiego
wyróżnienie: „Haj” z Białegostoku

- Chóry:
I miejsce: „Krynica” z Białegostoku
II miejsce: „Kałaski” z Białegostoku
wyróżnienie: „Echo Puszczy” z Hajnówki

Serdecznie gratulujemy Laureatom! :-)--------------------------------------------------------------------

W eliminacjach rejonowych XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017”, które odbyły się dnia 4.02.2017 r. w Bielskim Domu Kultury uczestniczyli soliści i zespoły działające przy BDK.
Miło nam poinformować, iż w I miejsce w kat. soliści (piosenka folklorystyczna autentyczna) zajęła Lidia Malinowska. W kat. piosenka folklorystyczna opracowana III miejsce zajęły „KURANTY” i  Chór „WASILOCZKI”, a wyróżnienie – grupa żeńska chóru „WASILOCZKI”. W kat. piosenka współczesna - I nagrodę otrzymały: grupa żeńska zespołu „MAŁANKA”  oraz  „MAŁANKA” – jako zespół.  
Laureaci I, II i III miejsc będą reprezentowali nasze miasto na eliminacjach centralnych festiwalu, które odbędą się dnia 11.02.2017 r.w Białymstoku.
Trzymamy kciuki!

--------------------------------------------------------------------


W dniach 2-4.12.2016r. Odbył się XXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki "SUPER MIKROFON RADIA JARD"--------------------------------------------------------------------

Dnia 22.11.2016 r. w Łapach odbył się IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Wiew sitowia”, w którym wzięli udział członkowie Zespołu Teatralnego ANTRAKT. 

W kat kl. I-III Nagrodę otrzymała Taisa Fionik .


W kat kl. IV-VI III miejsce zajął Eliasz Fionik, a wyróżnienie - Tatiana Ciesnowska.


W kat. Gimnazjum I nagroda powędrowała do Maksyma Fionika.