Zespoły teatralne

Instruktor:
Elżbieta Fionik
- grupa recytatorska
- grupa obrzędowa


Zespół Teatralny „ANTRAKT” powstał we wrześniu 1997r. Członkami grupy są uczniowie różnych szkół  Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Białegostoku. Pracuje w  trzech  grupach wiekowych: „ANTRAKT” prezentuje małe formy teatralne w języku polskim i białoruskim, bierze udział w wielu imprezach na terenie miasta i województwa.

„ANTRAKT” przygotowuje rekonstrukcje tradycyjnych obrzędów i pieśni Białorusinów Białostocczyzny (np. wesele, chrzciny, powitanie wiosny, rekruty, dożynki). Występuje z różnymi programami teatralnymi podczas  konkursów, przeglądów, festiwali.


I tak: rokrocznie zespół bierze udział w Przeglądzie Białoruskich Zespołów Obrzędowych, Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda” w Białymstoku, imprezie plenerowej „Spasauskija zapusty”. Sześciokrotnie – w 2002, 2004, 2006, 2008, 2014 i 2016 r.  – zespół zajął I miejsce, a w 2012 r. - II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży.  W 2008 r. na  Prezentacjach Scenicznych  Placówek Kultury w Warszawie zespół zdobył  wyróżnienie specjalne (główną  nagrodę). W 2010 r. zespół brał udział w XV Młodzieżowych Prezentacjach Teatralnych Województwa Podlaskiego - Łomża'2010, gdzie członek zespołu  Sebastian Misiuk otrzymał nagrodę za grę aktorską. W 2012  ANTRAKT wziął udział w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku. W 2013 r. ANTRAKT zajął I miejsce na Przeglądzie Teatralnym „500 minut historii Podlasia oczyma dzieci”, który odbył się w Drohiczynie.

Zespół współpracuje z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, czynnie uczestnicząc w festiwalach, koncertach, wystawach, spotkaniach organizowanych przez tą placówkę (m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Wiosennego "Tam po majowuj rosi"). W 2015 r. zespół wraz z Teatrem Seniora RETRO brał udział w teatralnej rekonstrukcji wyjazdu w „Bieżeństwo” podczas Wojewódzkich Obchodów wybuchu I Wojny Światowej. W tym roku z programem „Dzieci i bieżeństwo” wystąpił w kilkunastu miejscowościach Podlasia., a w sierpniu 2016 r. – wyjeżdżał na Międzynarodowy Maraton Twórczości w Kobryniu na Białorusi, gdzie zajął II miejsce. W br. Zespół brał również udział w Konkursie Dziecięcych Zespołów Teatralnych w języku białoruskim, gdzie zdobył 1 miejsce, Paulina Niemyjska – otrzymała nagrodę za grę aktorską
 

Członkowie „Antraktu” chętnie śpiewają. Kwartet „ANTRAKT”  wykonujący ludowe białoruskie pieśni z okolic Bielska Podlaskiego w 2011 i 2012 roku zdobył II nagrodę w Eliminacjach Centralnych Festiwalu Piosenki Białoruskiej, a w 2016 r. duet – 1 miejsce

ANTRAKT  współpracuje z placówkami przedszkolnymi naszego miasta prezentując przed najmłodszą, ale bardzo wymagającą publicznością swoje nowe programy w ramach cyklu „ANTRAKT w Przedszkolu”.

  1. Najmłodsza grupa skupia dzieci z klas I-III bielskich szkół podstawowych. Zajęcia tej grupy  to zabawa w teatr, wprowadzenie w świat teatru. Dzieci wcielają się w postaci z bajek,  przygotowując małe  formy teatralne z wykorzystaniem kolorowych kostiumów, masek, barwnej scenografii. Uczą się współpracy i współżycia w grupie. W ramach projektu „ANTARKT w przedszkolu” odwiedzają z nowymi programami  bielskie przedszkola.
  1. Grupa starsza – uczniowie starszych klas szk. podst. i gimnazjów  - poznają tajniki gry aktorskiej, pracują nad doskonaleniem warsztatu aktorskiego za pomocą ćwiczeń oddechowych, dykcyjnych, technik relaksacyjnych. Realizują  również autorskie formy dramatyczne w języku polskim i białoruskim. Biorą udział w wielu konkursach recytatorskich, gdzie na szczeblach rejonowym, wojewódzkim i centralnym zajmują wysokie miejsca. Młodzież  samodzielnie tworzy etiudy teatralne, przygotowuje  scenariusze autorskich programów teatralnych na podstawie wspomnień mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolic. („Historie rodzinne”, „Dzieci i bieżeństwo”), bierze udział w różnorodnych konkursach recytatorskich. Członkowie tej grupy są Stypendystami Marszałka woj. podlaskiego – w 2015 – Maksym Fionik, a w 2016 – Paweł Kuczyński.
  1. Projekt „ANTRAKT+” – to międzypokoleniowa grupa obrzędowa przygotowująca sceniczne adaptacje obrzędów i zwyczajów z okolic Bielska Podlaskiego . W 2014 r. – zrealizowano: „Zażynki” i  „ Szczodry wieczór”. W 2015 r. – „Kolędowanie na chrzcinach”,  „Sianokosy na Ziemi Bielskiej”. Obecnie grupa przygotowuje program obrzędowy „Podlaskie wesele – wyjazd do ślubu”. W skład  grupy wchodzą dzieci i młodzież  z zespołu ANTRAKT oraz członkowie TEATRU SENIORA RETRO
  1. TEATR SENIORA „RETRO”. Działa od 2014 roku. W skład zespołu wchodzą emeryci i renciści. W 2014 r. przygotowali program teatralny na podstawie opowiadań Antoniego Czechowa „Zagadkowa natura” oraz brali udział w Eliminacjach Powiatowych  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Prezentacjach Artystycznych Seniorów „Teraz my” w Warszawie. W 2015 r. grupa zrealizowała program poetycki na podstawie wierszy Anny Zajączkowskiej „Ławeczka”, wzięła udział w Eliminacjach Powiatowych i Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (Nina Bielecka - wyróżnienie), Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki” (Włodzimierz Wiesiełowski, Halina Sawin oraz Jan Oniśkiewicz – Nagroda Specjalna) oraz w XIII Ogólnopolskim Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY w Warszawie, gdzie Włodzimierz Wiesiełowski zdobył Nagrodę, a Halina Sawin - wyróżnienie. Grupa brała również udział w teatralnej rekonstrukcji wyjazdu  w „Bieżeństwo” podczas Wojewódzkich Obchodów wybuchu I Wojny Światowej oraz innych imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (Obchody Św. Jerzego, dożynki). W 2016 r. członkowie grupy zagrali w filmie „Wnyki”, pomyślanym jako kontynuacja znanego filmu „Znachor”, wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki” (Nina Bilecka – Nagroda, Halina Sawin, Jan Oniśkiewicz i Włodzimierz Wiesiełowski – wyróżnienie), Przeglądzie Amatorskich Grup Teatralnych „AFISZ”, Konfrontacjach Artystycznych Seniorów „Młodzi duchem” (Pomysłodawczynie: Nina Bielecka i Halina Sawin). Listopadzie 2016 r. – wzięli udział w 3 Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich DECHA (13.11.2016 r.,  Spektakl „Ławeczka”) oraz w podsumowaniu projektu „Pociąg kulturalny. Przystanek Bielsk Podlaski”, podczas którego zagrali spektaklu „Niewiara” w reż. Mateusza Sacharzewskiego.(15.11.2016 r.). Ponadto włączyli się obchody Narodowego Święta Niepodległości, odgrywając role Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żony Marii. (Włodzimierz Wiesiełowski i Halina Sawin).
Osiągnięcia indywidualne od 2007 r. do 2016 r.


2007 r.      
  – Aleksandra Ławreniuk – Nagroda w eliminacjach powiatowych, udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 – Łukasz Filipiuk – I miejsce w Eliminacjach Miejskich i Wojewódzkich, Urszula Skiepko – I miejsce w Eliminacjach Miejskich, udział w Eliminacjach Wojewódzkich Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki….”


2008 r.
- Julianna Dorosz - dwie I nagrody w eliminacjach powiatowych - w turnieju recytatorskim i w turnieju poezji śpiewanej,  wyróżnienie w turnieju poezji śpiewanej w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
- Julianna Dorosz –  Grand Prix w Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki”: 
- Julianna Dorosz – Grand Prix Eliminacji Centralnych Konkursu Recytatorskiego w jęz. białoruskim „Ojczyste słowo”
- Sebastian Misiuk - Nagroda Główna w Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki”: 


2009 r.
- Sebastian Misiuk - Nagroda Główna w Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki”:
- Karolina Sysuła - I nagroda w eliminacjach powiatowych, udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Paulina Dąbrowska - wyróżnienie w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - Sebastain Misiuk - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim  w języku  białoruskim „Ojczyste słowo” na szczeblu centralnym
- Sebastian Misiuk - I miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” (Korycin)
- Paulina Dąbrowska - I nagroda, Sebastian Misiuk - III nagroda, Bartosz Malewski – wyróżnienie w  Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim "Miejsce na wiersz"-  Łomża’2009


2010 r.
  - Sebastian Misiuk - Nagroda Główna - Konkursu Recytatorskiego „Trójgłos poetycki”:
 - Paulina Dąbrowska - I nagroda w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, udział w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce, Bartosz Malewski - III nagroda w eliminacjach powiatowych, udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Karolina Sysuła, Barbara Nazaruk - wyróżnienie w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


2011 r.
 - Paulina Dąbrowska - I nagroda w eliminacjach powiatowych, wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Sebastian Misiuk- I nagroda w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego     
- Paulina Dąbrowska - II nagroda, Karolina Hryniewicka - wyróżnienie, Joanna Marczuk – udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim "Miejsce na wiersz"-  Łomża’2011
 - Joanna Marczuk - Nagroda - Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki”
  - Daria Gliwa, Justyna Marczuk - wyróżnienie w eliminacjach miejskich  Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki….”
- Karolina Hryniewicka - II miejsce w Eliminacjach Centralnych Konkursu Recytatorskiego poezji i prozy w jęz. białoruskim "Sceniczne słowo"       


2012 r.
- Joanna Marczuk - III nagroda, Joanna Niewińska i Agata Bubel – udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim "Miejsce na wiersz"-  Łomża’2012
 - Karolina Hryniewicka - I nagroda w eliminacjach powiatowych, wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Agata Bubel - I nagroda w eliminacjach powiatowych, udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Barbara Nazaruk - wyróżnienie w Eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - Paweł Kuczyński - II nagroda w eliminacjach miejskich, Justyna Marczuk - III miejsce w eliminacjach miejskich, Daria Gliwa - wyróżnienie w eliminacjach miejskich  Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki….”
  - Joanna Marczuk - III miejsce w Konkursie Recytatorskim "Spotkania z poezja i pozą o tematyce paschalnej"
 - Agata Bubel - I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji  Twórców Regionalnych "ZNAD BIEBRZY"


2013 r.
 Eliminacje Wojewódzkie 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego: Joanna Marczuk – III miejsce, Joanna Niewińska, Małgorzata  Priebe  - udział
- 34 Konkurs Recytatorski  „Sceniczne słowo”: Joanna Marczuk – II miejsce, Joanna Niewińska – III miejsce
- Eliminacje Miejskie XXVI Małego Konkursu Recytatorskiego : Aleksandra Petkov, Aleksandra Zinkiewicz, Maksym Fionik – Nagroda, kwalifikacja na eliminacje wojewódzkie, Daria Gliwa, Paweł Kuczyński, Weronika Fiedoruk, Piotr Świderski - wyróżnienie
- Maksym Fionik - I nagroda w Eliminacjach Wojewódzkich Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki…”
- Maksym Fionik - I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wiew Sitowia” w Łapach
- Maksym Fionik -  I miejsce w VII edycji konkursu o tematyce paschalnej w Bielsku Podlaskim (zasięg diecezjalny)


2014 r.
- Maksym Fionik  – I miejsce w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich
- Maksym Fionik, Aleksandra Zinkiewicz  - I Nagroda w VIII Konkursie Poezji Religijnej w Hajnówce
- Aleksandra Zinkiewicz - Nagroda w Eliminacjach Wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego  „Baje, bajki, bajeczki” w Białymstoku
- Maksym Fionik Grand Prix  „Trójgłosu poetyckiego” , Nagroda w Eliminacjach Wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego  „Baje, bajki, bajeczki” w Białymstoku, I miejsce w Konkursie Recytatorskim "Spotkania z poezją i pozą o tematyce paschalnej", II miejsce w VII Konkursie Poezji Religijnej im. Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego Hajnówka 2013, I m. w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wiew sitowia” w Łapach
- Justyna Marczuk – I miejsce TRÓJGŁOS POETYCKI 
- Katarzyna Lewandowska - III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim  "Miejsce na wiersz" w Łomży oraz wyróżnienie w VII Konkursie Poezji Religijnej im. Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego w Hajnówce
Paweł Kuczyński  - II m. w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wiew sitowia” w Łapach
- Marta Zinkiewicz   - II miejsce - TRÓJGŁOS POETYCKI Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim "Miejsce na wiersz"-  Łomża
- Patrycja Burkiewicz III miejsce TRÓJGŁOS POETYCKI, Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim "Miejsce na wiersz"-  Łomża

Osiągnięcia indywidualne 2015 r.

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

Nagroda: Marcie Zinkiewicz z Bielskiego Domu Kultury

Wyróżnienia: Karolinie Kozłowskiej z Bielskiego Domu Kultury

Ninie Bieleckiej, Halinie Sawin, Janowi Oniśkiewiczowi i Włodzimierzowi Wiesiełowskiemu  z Bielskiego Domu Kultury

 Eliminacje Wojewódzkie OKR w Białymstoku. Nina Bielecka – wyróżnienie

„Baje, bajki, bajeczki „

Wyróżnienie: Weronika Fiedoruk  z Bielskiego Domu Kultury

Centralne Eliminacje 43 Konkursu Recytatorskiego „Ojczyste słowo”

Kat. klas I-III: 1 miejsce  Eliasz Fionik, Kat. klas IV-VI I miejsce - Maksym Fionik, II miejsce – Weronika Fiedoruk, III miejsce – Daria Gliwa, Kat. Gimnazja  II miejsce – Justyna Marczuk

Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Mariana Świerszczyńskiego w Hajnówce

Kategoria klasy I-III : wyróżnienia: Laura Anchimiuk, Tatiana Sacharczuk, Michał Wardecki
Kategoria klasy IV-VI:  II miejsce: Eliasz Fionik
Kategoria szkoły gimnazjalne  I miejsce Maksym Fionik, II miejsce  Paweł Kuczyński  
wyróżnienie:  Karolina Kozłowska

Konkurs recytatorski „Spotkania z prozą i  poezją paschalną”  Eliasz Fionik - Grand Prix, Justyna Marczuk – I miejsce, Aleksandra Zinkiewicz- II miejsce, Hanna Filipiuk i Maksym Fionik- III miejsce (w swoich kategoriach)

Eliminacje Centralne Konkursu Piosenki Białoruskiej dla  dzieci –

Tercet ANTRAKT BDK – I miejsce

Międzynarodowy Konkurs Recytatorski „Miejsce na wiersz”

Paweł Kuczyński - wyróżnienie

TRÓJGŁOS 2015

I nagroda: Tatiana Sacharczuk z Bielskiego Domu Kultury

II nagroda:  Martyna Gerez z Bielskiego Domu Kultury,

III Nagroda: Justyna Marczuk z Bielskiego Domu Kultury

Trzy nagrody specjalne: Jan Oniśkiewicz, Halina Sawin i Włodzimierz Wiesiełowski.
XIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY w Warszawie - Włodzimierz Wiesiełowski zdobył Nagrodę, a Halina Sawin - wyróżnienie.


2016 r.
– Udział  recytatorów BDK w (klasy I-III) w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Ks.  Mariana Świerszczyńskiego w Hajnówce – Eliasz Fionik, Michał Wardecki - I miejsce, Małgosia Skrzyniarz - II miejsce, Martyna Gerez – wyróżnienie
 - Udział  recytatorów BDK  (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Ks.  Mariana Świerszczyńskiego w Hajnówce:  Maksym Fionik II miejsce, Aleksandra Zinkiewicz, Justyna Marczuk - III miejsce, Daria Gliwa, Renata Kownacka, Weronika Fiedoruk – wyróżnienie
– Eliminacje Powiatowe 61.OKR - Marta Zinkiewicz  - NAGRODA, Karolina Kozłowska, Nina Bielecka, Halina Sawin, Jan Oniśkiewicz i Włodzimierz Wiesiełowski – wyróżnienie

- Udział recytatorów BDK w Eliminacjach Rejonowych 45 Konkursu Recytatorskiego  „Ojczyste słowo” –  org. Towarzystwo Kultury Białoruskiej: Taisa Fionik – II miejsce, Helenka Kotelczuk – III miejsce
- Udział recytatorów BDK w Centralnych Eliminacjach Konkursu Recytatorskiego „Ojczyste słowo”  Eliasz Fionik – I miejsce, Taisa Fionik – II miejsce

- Udział grupy obrzędowej zespołu teatralnego „ANTRAKT” BDK w  Eliminacjach Centralnych 43 Konkursu „Piosenka Białoruska” dla dzieci i młodzieży; duet – I miejsce

- Udział członków zespołu teatralnego ANTRAKT  w Konkursie Recytatorskim "Spotkania z poezją i prozą o tematyce paschalnej" Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim
- Konkurs Recytatorski  dla Przedszkolaków „O złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”
Taisa Fionik – II miejsce
- Udział członków zespołu teatralnego „ANTRAKT” w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim  „Miejsce na wiersz” w Łomży1 miejsce zajął Paweł Kuczyński z Bielskiego Domu Kultury, wyróżnienie: Maksym Fionik

- Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki” –  III nagroda: Michał Wardecki z Bielskiego Domu Kultury  w Bielsku Podlaskim Wyróżnienia:  Laurze Anchimiuk i Mikołajowi Trocowi z Bielskiego Domu Kultury, kat. dorośli: NAGRODĘ  przyznano Ninie Bieleckiej  z Bielskiego Domu Kultury, Wyróżnienia otrzymują: Jan Oniśkiewicz, Halina Sawin i Włodzimierz Wiesiełowski z Bielskiego Domu Kultury

– Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Wiew sitowia” w Łapach. I m – Taisa Fionik, III m. Eliasz Fionik, wyr. Tatiana Ciesnowska, I miejsce – Maksym Fionik

2017 r.

5 kwietnia 2017 r. – Udział Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” w Konkursie Form Teatralnych w języku białoruskim w Białymstoku
I miejsce zajął Zespół Teatralny „ANTRAKT”
Nagroda: Weronika Fiedoruk i Inesa Haponiuk

9 kwietnia 2017 r. – Udział Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” w Gali – Rozstrzygnięciu XI Konkursu Poezji Religijnej im. Ks. Prałata M. Świerszczyńskiego w Hajnówce
wyróżnienie w kat kl. I-IIIotrzymały: Helena Kotelczuk i Taisa Fionik
III miejsce w kat kl. IV–VI – Eliasz Fionik

wyróżnienie w kat. szkół gimnazjalnych– Maksym Fionik
I miejsce w kat. szkoły ponadgimnazjalne - Justyna Marczuk

-------------------------------------------------------------

13 maja 2017 roku uczestnicy Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” prowadzonego pod kierownictwem Pani Elżbiety Fionik wzięli udział w XI Edycji konkursu

„Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej” organizowanego przez  Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, oraz Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim.

I miejsce (w kat. kl. I-III) otrzymała Martyna Gerez

II miejsce - Taisa Fionik

wyróżnienieMałgorzata Skrzyniarz

W kat. kl. IV-VI:wyróżnienie otrzymał Eliasz Fionik

A w kat. gimnazja: wyróżnienia przypadły Aleksandrze Zinkiewicz i  Paulinie Niemyjskiej

-------------------------------------------------------------

Tego samego dnia (13.05.2017 r.) recytatorzy Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” wzięli udział w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE POEZJI RELIGIJNEJ W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH w Białymstoku. Organizatorem tegoż konkursu był Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Podopieczni Pani Elżbiety Fionik wrócili z nagrodami:

III miejsce (w kat. I-IIIzajęły: Martyna Gerez i Taisa Fionik

I miejsce (w kat. klas IV-VI) – Eliasz Fionik

I miejsce (w kat. gimnazja) – Maksym Fionik

II miejsce – Aleksandra Zinkiewicz i Paulina Niemyjska

wyróżnienie - Hanna Filipiuk

Gratulujemy laureatom za znakomite przygotowanie recytatorów do konkursów!!!

-----------------------------------------------------ANTRAKT w PRZEDSZKOLU.
Najmłodsza grupa Zespołu ANTRAKT prezentuje "Bajkę o bielskim smoku"
Przedszkole nr 9 "Leśna Polana", 10.03.2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------