Zespoły teatralne
Instruktor: Elżbieta Fionik

TEATR SENIORA „RETRO”. Działa od 2014 roku. W skład zespołu wchodzą emeryci i renciści. W 2014 r. przygotowali program teatralny na podstawie opowiadań Antoniego Czechowa „Zagadkowa natura” oraz brali udział w Eliminacjach Powiatowych  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Prezentacjach Artystycznych Seniorów „Teraz my” w Warszawie. W 2015 r. grupa zrealizowała program poetycki na podstawie wierszy Anny Zajączkowskiej „Ławeczka”, wzięła udział w Eliminacjach Powiatowych i Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (Nina Bielecka - wyróżnienie), Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki” (Włodzimierz Wiesiełowski, Halina Sawin oraz Jan Oniśkiewicz – Nagroda Specjalna) oraz w XIII Ogólnopolskim Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY w Warszawie, gdzie Włodzimierz Wiesiełowski zdobył Nagrodę, a Halina Sawin - wyróżnienie. Grupa brała również udział w teatralnej rekonstrukcji wyjazdu  w „Bieżeństwo” podczas Wojewódzkich Obchodów wybuchu I Wojny Światowej oraz innych imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (Obchody Św. Jerzego, dożynki). W 2016 r. członkowie grupy zagrali w filmie „Wnyki”, pomyślanym jako kontynuacja znanego filmu „Znachor”, wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursie Recytatorskim „Trójgłos poetycki” (Nina Bilecka – Nagroda, Halina Sawin, Jan Oniśkiewicz i Włodzimierz Wiesiełowski – wyróżnienie), Przeglądzie Amatorskich Grup Teatralnych „AFISZ”, Konfrontacjach Artystycznych Seniorów „Młodzi duchem” (Pomysłodawczynie: Nina Bielecka i Halina Sawin). Listopadzie 2016 r. – wzięli udział w 3 Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich DECHA (13.11.2016 r.,  Spektakl „Ławeczka”) oraz w podsumowaniu projektu „Pociąg kulturalny. Przystanek Bielsk Podlaski”, podczas którego zagrali spektaklu „Niewiara” w reż. Mateusza Sacharzewskiego.(15.11.2016 r.). Ponadto włączyli się obchody Narodowego Święta Niepodległości, odgrywając role Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żony Marii. (Włodzimierz Wiesiełowski i Halina Sawin).