Zespoły teatralne
Instruktor: Elżbieta Fionik


Instruktor:
Elżbieta Fionik
- grupa recytatorska
- grupa obrzędowa