Chóry i Zespoły muzyczne

Kierownik artystyczny:
Alina Niegierewicz
Akompaniator: Jerzy Szarko
Akompaniator: Mikołaj Sidoruk
Informacje i galerie

Męski Zespół,,Kuranty” powstał w 2003 roku 

Swoją działalność artystyczną prowadzi przy Bielskim Domu Kultury,
a finansowany jest przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Nazwa powstała od kuranta umieszczonego na miejskim ratuszu, który w dźwięczny sposób odmierza czas mieszkańcom. Kuranty są zespołem białoruskim, ale w repertuarze zespołu oprócz piosenek  białoruskich  znajdują się rosyjskie, ukraińskie i polskie. W czasie 10-letniej działalności zespół koncertował ponad 200 razy. Najwięcej koncertują na terenie Podlasia, ale zwiedzili też sceny  na obszarze całej Polski: w Szreniawie koło Poznania, Szczebrzeszynie, Puńsku, Dobrodzieniu, Warszawie.

Występowali  także na Międzynarodowych Festiwalach na Białorusi:

  • wielokrotnie w Grodnie „ Spotkania Grodno – Białystok
  • Swietłogorsku – w ramach wymiany kulturalnej i współpracy
    z samorządami Bielska Podlaskiego i Swietłgorska ( 2007 r)
  • Bobrujsku – Międzynarodowy Festiwal ,,Wianok Drużby” (2009 r)
  • Mińsku – Spotkania Białorusinów Świata (2011r )
  • Witebsku – Słowiański Bazar (2011r )
  • Matylu – Matylskija Prysmaki (2013)


Zespół „KURANTY” uczestniczy w Konkursach Piosenki Białoruskiej zdobywając czołowe miejsca.

Zespół posiada dwa komplety strojów. Jeden – zakupiony przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski i drugi ludowy zakupiony dzięki pomocy  Ministra Republiki Białoruś. Wielki wkład w rozwój zespołu wnoszą Białoruskie Towarzystwo Społeczno –Kulturalne i Kulturalne Centrum Białorusi w Polsce, które organizują
i dofinansowują bardzo dużo atrakcyjnych koncertów w Polsce i na Białorusi.