Chóry i Zespoły muzyczne

Kierownik artystyczny:
Sergiusz Łukaszuk
Kierownik kapeli: Wiesław Doliński
Informacje i galerie

Zespół Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA” (BŁYSKAWICA) – to jeden
z najpopularniejszych amatorskich zespołów   Białoruskich na Białostocczyźnie. Istnieje od 1990 roku i działa przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Założycielem zespołu i nieprzerwanie kierownictwem artystycznym jest były wieloletni Dyrektor Bielskiego Domu Kultury   Sergiusz Łukaszuk. „MAŁANKA” wykonuje głównie ludowe i autorskie pieśni białoruskie. Aktualnie do zespołu należy 13 osób. Grupę wokalną stanowi 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) oraz grupę instrumentalną 5 osób: I-akordeon, II-akordeon, skrzypce, gitara basowa i perkusja. Grupą instrumentalną kieruje Wiesław Doliński.
        Przez okres 26 letniej działalności  zespół dał  561 koncertów na różnorodnych imprezach na terenie woj. podlaskiego, kraju oraz poza jego granicami. Zaprezentował się  na Święcie Europy w Saint Lambert we Francji, w Bad Essen w Niemczech, brał udział w  I Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Pińsku na Białorusi, II Festiwalu Mniejszości Narodowych w Grodnie, VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej „Zwiniać cymbały i harmonik” w Postawach na Białorusi. Koncertował w Rosji podczas obchodów 75-lecia Moskiewskiej Obłasti. W miesiącu lipcu 2011 r. uczestniczył w I Festiwalu Kultury Białorusinów Świata
w Mińsku i Witebsku na Białorusi. Minister Kultury Republiki Białoruś przekazał Zespołowi wykonaną na dywanie Ikonę św. Eufrozyny Połockiej. którą to w dniu 13 listopada 2011 r. zespół uroczyście przekazał w darze dla Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. . W 2012 r. brał udział w eliminacjach wojewódzkich Festiwalu Zespołów Mniejszości narodowych woj. Brzeskiego w miejscowości Małoryta na Białorusi. Uczestniczył w Festiwalu „Ihraj harmonik, zwini prypieuka”
w miejscowości Pareczcze w rejonie Pińska na Białorusi.
Występował
na „Pilipauskich wieczorkach” w Miejscowości Mahdalin k/Kobrynia na Białorusi.„MAŁANKA” reprezentowała mniejszość białoruską
na krajowych festiwalach, m.in. na Przeglądach Zespołów Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Gdańsku, Warszawie, Puńsku, Gdańsku, Świebodzinie i Dobrodzieniu, była uczestnikiem XXXIII Tygodnia Kultury Beskidzkiej, prezentowała się również na Festiwalu Muzyki Karpackiej
„Na Pograniczach” Sanok’96. W 2004 r. wystąpiła w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Krajowego Kongresu Kółek i Organizacji Rolniczych,  w 2005 r. na imprezie „ IV Europejskie Spotkania Nadbużańskie” w Sokołowie Podlaskim otrzymała tam nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego  oraz zaprezentowała się na Międzynarodowym Festiwalu "Kresowa Przyśpiewka Frywolna" w Czarnej Białostockiej zdobywając również  nagrodę.
       W 2008 r, "Małanka" uczestniczyła  w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru "Podlaska Oktawa Kultur" w Białymstoku, a także w III Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Podlaskie Spotkania" w Bielsku Podlaskim. W   2009r zespół wystąpił dla  około 2000 delegatów z 60-ciu krajów świata  podczas 94 Światowego Kongresu Esperanto w Białymstoku. W 2015 roku wystąpiła podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu.
W miesiącu październiku 2016 roku zespół uczestniczył w Jubileuszu  25-lecia zespołu „ZARANICA” w Kobryniu na Białorusi.
 Jest wielokrotnym laureatem Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku. W 2010 roku   podczas  koncertu  z okazji Jubileuszu XX - lecia działalności artystycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał  Honorową Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
 W 2015 roku zespół świętował jubileusz   25-lecia działalności artystycznej. Podczas uroczystego koncertu Marszałek Województwa Podlaskiego  udekorował zespół „Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego”.
       Za okres 26-letniej działalności zespół wydał 6 kaset magnetofonowych oraz 4 płyty kompaktowe, na tych nośnikach zapisał
i wydał ponad 150 białoruskich piosenek.
       Często prezentuje się na antenie Polskiego Radia i TV Białystok oraz Radia Racja. Dwukrotnie zespół prezentował się w programie TVP 3 "Etniczne klimaty".
     Patronat nad zespołem sprawuje Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ,zaś jego działalność wspiera Finansowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Burmistrz Miasta Bielski Podlaski.