Chóry i Zespoły muzyczne

Dyrygent:
Mikołaj Fadzim
Choreograf: Ludmiła Fadzim
Kierownik organizacyjny: Nina Bielecka
Informacje i galerie

Chór „Wasiloczki”  powstał w listopadzie 1964roku. Celem głównym jest pielęgnowanie i kultywowanie regionalnych tradycji i folkloru białoruskiego. Nazwę „Wasiloczki” (chabry) przyjął w 1973 roku. Jej źródłem była piosenka „Wasiloczki”, która od tego czasu stała się pieśnią przewodnią chóru. Chór uczestniczył w nagraniu do filmu „ Tam, gdzie tańczą lawonichę”, oraz „Kresowa Ballada”w reż. Tamary Sołoniewicz.. Wielokrotnie koncertował w Polsce i na Białorusi, m.in. w Grodnie, Brzostowicy, Miadzieli, Smorgoni, Abuchowie, Kobryniu oraz Witebsku na Międzynarodowym Festiwalu Mniejszości Narodowych „Słowiański Bazar”. Ma na swoim koncie tysiące koncertów. Uczestniczył m.in. w Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim, Festiwalu Mniejszości Narodowych w Warszawie, w XVII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, w Ogólnopolskiej SENIORADZIE w Bydgoszczy, w Ogólnopolskich Spotkaniach Mniejszości Narodowych „Źródło” w Dobrodzieniu, w Koncertach Galowych Ogólnopolskiego Konkursu „Piosenka Białoruska’ w Białymstoku i wielu innych. Chór „Wasiloczki” od wielu lat bierze udział w Przeglądach Zespołów Obrzędowych w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Białymstoku.
 Za wieloletnią działalność na rzecz kultury białoruskiej chór otrzymał: Złotą Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”, Złotą Odznakę TPPR i „Dyplom Honorowy” Ministra Kultury i Sztuki. Wielu członków otrzymało: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrne Krzyże Zasługi, Brązowe Krzyże Zasługi oraz odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Działalność chóru wspiera powstałe w 2013 r. „Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca Wasiloczki”.