Chóry i Zespoły muzyczne


Dyrygent:
Elżbieta Bilmin
Akompaniator: Bogdan Drozdowski
Informacje i galerie

Chór Polskiej Pieśni Narodowej – chór mieszany skupiający ok 30 chórzystów amatorów, działający od roku 1994 przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Od 2005 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Elżbieta Bilmin.

W repertuarze chóru znajdują się pieśni patriotyczne, utwory muzyki dawnej, sakralnej i ludowej. Chór zapewnia oprawę muzyczną podczas ważniejszych uroczystości państwowych i religijnych organizowanych na terenie Bielska Podlaskiego i regionu.

Zespół uczestniczy też w przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej, m.in. w Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” w Łapach, Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Ziarna pamięci” w Białymstoku, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Podlaskim Festiwalu Wielkanocnym „Zmartwychwstał Pan” w Białymstoku, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie, Festiwalu CANTU GAUDEAMUS w Białymstoku.

Chór występował także poza granicami kraju: w Austrii, we Włoszech i Francji, w Bośni i Hercegowinie, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, zawsze znajdując grono słuchaczy reagujących bardzo spontanicznie i żywiołowo podczas koncertów.

Z okazji 20-lecia działalności Chór otrzymał w roku 2014 Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016 Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, w dowód uznania za wierność wartościom chrześcijańskim, a także za utrwalanie i promowanie polskiej kultury oraz tradycji narodowo-religijnych przyznał chórowi Medal Zasługi (Benemerenti) Diecezji Drohiczyńskiej.