FOTOGRAFICZNIE

„Moje piękne wakacje w Polsce – przyroda Podlasia”, pod taką nazwą odbyła się kolejna edycja  konkursu fotograficznego, którego podsumowanie miało miejsce 8 października 2019 r. w Bielskim Domu Kultury.  Adresatami konkursu były dzieci i młodzież szkół podstawowych.  Zebranych gości powitała dyrektor BDK Elżbieta Fionik. Na spotkanie przybyli laureaci i uczestnicy konkursu wraz z opiekunami,  Dyrektor Biura Dziedzictwa Kulturowego Katarzyna Korycka, Kierownik Referatu Oświaty i Kultury Eugeniusz Jakubowski, który reprezentował  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Organizatorzy w dwóch kat. wiekowych, tj. kl. I-III i IV-VIII przyznali Nagrodę Posła na Sejm Mieczysława Baszko i V-ce Marszałka Woj. Podlaskiego Stanisława Derehajły, Nagrodę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, 16 nagród, 37 wyróżnień  oraz 7 nagród fotografa Kamila Zawadzkiego. Podsumowaniu uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna, którą można oglądać do końca października w Bielskim Domu Kultury.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU