OGŁOSZENIA


ROBOTY BUDOWLANE

MAŁA ARCHITEKTURA
MAŁA ARCHITEKTURA RYS 1


MAŁA ARCHITEKTURA RYS 2

MAŁA ARCHITEKTURA RYS 3

MAŁA ARCHITEKTURA RYS 4

MAŁA ARCHITEKTURA RYS 33

PROJEKT BUDOWLANY-MAŁA ARCHITEKTURA

RYSUNKI URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY

SST-MAŁA ARCHITEKTURA-WYPOSAŻENIE

SST-MAŁA ARCHITEKTURA-ZADASZENIE

SST-NAWIERZCHNIE-SKWER


ROBOTY BUDOWLANE DOKUMENTACJA


BADANIA GEOTECHNICZNE 1-2


BADANIA GEOTECHNICZNE 3-4

BADANIA GEOTECHNICZNE 5-6


OGŁOSZENIE nr 538820-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.

OGŁOSZENIE nr 500069826-N-2018 z dnia 30-03-2018r.

OGŁOSZENIE nr 500114845-N-2018 z dnia 23.05.2018r.


Ogłoszenie nr 500131690-N-2018 z dnia 12.06.2018r.

Modyfikacja SIWZ z dnia 12.06.2018r.

MODYFIKACJA z dnia 15.06.2018r.

Załącznik Nr 1.1_BDK.271.1.2018r.

Załącznik Nr 11_informacja_RODO

Załącznik Nr 10_Inwentaryzacja_BDK:
I01
I02
I03
str 1
str 2
str 3
str 4
str 5
str 6
str 7Oświetlenie sceny - zestawienie

Mechanika sceny - zestawienie

BDK zagospodarowanie - zaktualizowany

BDK pomieszczenia - zaktualizowany

BDK opis wykonawczy tom II - zaktualizowany


SIWZ_BDK

ZAŁĄCZNIK NR 1,2,3,4,5,6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO


OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1,2,3,4,5

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROJEKT UMOWY


ZAŁĄCZNIK NR 7 

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY STR 2

FORMULARZ OFERTOWY STR 3

FORMULARZ OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA
Informacja z otwarcia ofert BDK.271.2.2018ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU.